Persoane fizice

Întreprinderea prestează un spectru larg de servicii fiscale electronice destinate contribuabililor - persoane fizice, în materie de raportare fiscală şi acces on-line la informaţii cu privire la obligaţiile fiscale curente, precum şi alte informaţii utile. Serviciile fiscale electronice sunt menite să simplifice accesul la informaţie şi procesele de interacţiune a contribuabililor – persoane fizice cu Serviciul Fiscal de Stat.

„Declarație electronică”
Serviciul oferă tuturor persoanelor fizice posibilitatea de a depune rapoartele fiscale cu aplicarea semnăturii digitale sau semnăturii electronice de autentificare. Serviciul reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a declaraţiilor privind impozitul pe venit (CET08) pentru anii 2008-2015 și CET15 începînd cu anul 2016 prin intermediul reţelei internet, fără necesitatea de deplasare la organul fiscal. Persoanele fizice beneficiază gratuit de serviciul „Declaraţie electronică”.
Pentru prezentarea Declaraţiei privind impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Declarație electronică” ve-ţi parcurge următorii pași.
Pentru a beneficia de funcţionalitatea deplină a serviciului, recomandăm utilizarea următoarelor browser-ului: Mozilla Firefox 35.
Aici, puteți vizualiza prezentarea serviciului „Declarație electronică” în lucru şi ghidul utilizatorului.
„Declarație rapidă”
Serviciul reprezintă o metodă automatizată de creare, verificare şi imprimare a declaraţiilor privind impozitul pe venit (CET08), prin aplicarea codului de bare bidimensional ce criptează datele introduse la etapa depunerii formularului respectiv la oficiul fiscal.
Serviciul „Declaraţia rapidă” este furnizat gratuit şi este disponibil pentru contribuabili - persoane fizice, fără necesitatea semnării unor acorduri juridice.
Aici puteți vizualiza prezentarea serviciului ”Declarație rapidă” în lucru şi descărca ghidul utilizatorului. Pentru prezentarea Declarației privind impozitul pe venit prin intermediul serviciului „Declarație rapidă” veți parcurge următorii pași.
„Contul curent al contribuabilului”
Acest serviciu reprezintă un instrument on-line de vizualizare a datelor referitoare la impozitele şi obligaţiile fiscale, fiecare contribuabil avînd acces la un cont curent propriu, exact şi actualizat.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Verificarea obligaţiunii fiscale”
Serviciul oferă informaţii cu privire la venitul şi impozitul pe venit la sursa de plată, permite verificarea acestora cu datele indicate de către cetăţean în declaraţia CET08, precum şi calcularea sumei impozitului pe venit spre achitare sau suma impozitului pe venit în plus achitată.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Descarcă formulare”
Serviciul oferă posibilitatea de descărcare a formularelor necesare pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Formele declaraţiilor sunt permanent actualizate şi simplu de accesat. Totodată, există posibilitatea vizualizării instrucţiunilor pentru completarea formularelor fiscale. Toate formulare sunt în format PDF/XLS şi pot fi uşor accesate şi imprimate.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Despre contribuabil”
Toţi agenţii economici înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dispună de informaţii despre identitatea întreprinderii, care includ: codul fiscal, denumirea întreprinderii, forma organizatorico-juridică, etc.
La accesarea acestui serviciu şi după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spaţiul liber, este posibilă verificarea informaţiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obţine: denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Fișa imobilului”
Serviciul reprezintă un instrument de informare cu privire la bunurile imobile şi valoarea calculată a impozitului pentru fiecare bun imobil în parte. Informaţia cu privire la bunurile imobiliare se va extrage din baza de date a SIA “Cadastru fiscal”, efectuându-se pentru codurile fiscale înregistrate pe portalul servicii.fisc.md, din profilul utilizatorului.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Calendarul fiscal extins”
Serviciul permite obţinerea rapidă a tuturor notificărilor din cadrul calendarului fiscal. Acesta poate fi setat în aşa mod, încât toate evenimentele importante să fie remise pe adresa electronică a utilizatorului sau să fie înscrise în serviciul RSS. Astfel, utilizatorul are posibilitatea de vizualizare rapidă a unor termeni importanţi pentru raportarea fiscală.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Diseminare mesaje”
Sistemul dat reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a Serviciul Fiscal de Stat cu contribuabilii (persoane fizice/juridice) şi urmăreşte cu prioritate automatizarea procesului de informare a contribuabililor cu diverse subiecte de interes la care aceştia sunt abonaţi.
Acest instrument permite crearea mesajelor informaţionale şi stabilirea criteriilor pentru expedierea lor ulterioară.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„e-Cerere”
Sistemul dat reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a contribuabililor (persoane fizice / juridice) cu Serviciul Fiscal de Stat care urmărește cu prioritate automatizarea procesului de eliberare a certificatelor fiscale.
Acest instrument permite prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice.
Aici puteți vizualiza și descărca ghidul de utilizare pentru gestionarea plătitorilor T.V.A. și ghidul de utilizare pentru gestionareasubdiviziunilor din cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”
„Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”nou
Serviciul reprezintă o soluție informatică, care are ca scop automatizarea proceselor de calcularea și achitare a impozitelor și taxelor administrate de SFS prin intermediul Serviciului Guvernamental electronic „MPay”.
Serviciul „Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” oferă posibilitatea tuturor persoanelor fizice atât contribuabililor autentificați cât și celor neautentificați achitarea impozitelor și taxelor on-line. Contribuabilii autentificați vor putea genera automat notele de plată, conform datelor din SIMF la ziua curentă.
Aici puteți vizualiza și descărca ghidul utilizatorului.

Pașii serviciului „Declarație electronică”

 1. Pentru persoanele fizice care dețin acces la serviciile fiscale electronice și au înregistrat cont de utilizator pe portalul https://servicii.fisc.md:

  1. Accesați opțiunea „Autentificare” pe portalul https://servicii.fisc.md;

  2. Culegeți numele de utilizator/adresa de e-mail și parola, la finalizarea autentificării apare mesajul de „Salut”;

  3. Din banda cu „Servicii oferite” accesați serviciul „Declarație electronica”.

  4. Pe ecran se va deschide interfața serviciului, unde aveți posibilitatea de a crea, semna și expedia declarația.

 2. Pentru persoanele fizice care nu dețin acces la serviciile fiscale electronice și nu au înregistrat cont de utilizator pe portalul https://servicii.fisc.md:

  1. Accesați opțiunea „Autentificare MPass” pe portalul https://servicii.fisc.md;

  2. Alegeți tipul de semnătură electronica pe care îl dețineți, la finalizarea autentificării apare mesajul de „Salut”;

  3. Din banda cu „Servicii oferite” accesați serviciul „Declarație electronica”;

  4. Pe ecran se va deschide interfața serviciului, unde aveți posibilitatea de a crea, semna și expedia declarația.

Pașii serviciului „Declarație rapidă”

 1. Accesaţi site-ul https://servicii.fisc.md şi vă înregistraţi în calitate de utilizator a site-lui

 2. Accesaţi serviciul „Declaraţie rapidă” şi descărcaţi serviciul sau îl primiţi pe suport magnetic (CD) şi instalaţi pe staţia de lucru

 3. Selectaţi documentul fiscal necesar, îl completaţi, după ce documentul este tipărit pe suport de hîrtie cu bar-cod şi îl prezentaţi la Inspectoratul fiscal de stat

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5