Pentru:

Plăți pentru poluarea mediului
Darea de seamă privind taxa pentru mărfurile care, în procesul utilizării, cauzează poluarea mediului și a Instrucțiunii de completare a acesteia. (Formularul POLMED17)
(Valabil pentru perioada 2017).Formularul Dării de seamă privind plata pentru emisiile de poluanți, deversări și depozitarea deșeurilor și a Instrucțiunii de completare a ei (Formularul EMPOLDEP17 )
(Darea de seamă către Serviciul Fiscal de Stat Forma EMPOLDEP19) Darea de seamă privind plata pentru poluare pentru emisiile și deversările de poluanți și depozitarea deșeurilor
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5