Pentru:

Formulare tipizate de documente primare cu regim special
Formular tipizat – ”Actul de achiziție a serviciilor de locațiune/arendă și a cheltuielilor aferente”
Act de achiziție a mărfurilor
Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente
Bon de plată
Borderou de achiziție al laptelui
Сhitanța de recepție a plăților fiscale
Сhitanța de recepție a plăților nefiscale
Foaie de parcurs pentru autobuze
Foaie de parcurs pentru autocamioane
Foaie de parcurs pentru autoturisme
Formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Anexa nr.1 la (Ordinul Ministerului Finnanţelor nr.118 din 28 august 2017)
Anexa la formularul tipizat de document primar cu regim special “Factură fiscală” (Ordinul Ministerului Finnanţelor nr.118 din 28 august 2017)
 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5