Pentru:

Impozitul pe venit.
(Forma  NERRAP08) Raportul privind activitatea desfasurata de reprezentanta nerezidentului
(Forma NER08) Declaratia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit
(Forma UNIF07) Declaratie (dare de seama fiscala unificata)
(Forma CNOTAR) CALCULUL impozitului pe venit al notarului privat
CERERE privind scutirea de plata impozitului pe venit a organizaţiilor necomerciale
(Forma IVAO) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
(Forma CNOTAR14) CALCULUL impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc(Forma Word)
(Forma CNOTAREX 15) CALCULUL impozitului pe venitul persoanei ce practică activitate profesională de notar sau de executor judecătoresc.
(Forma IVAO15) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională
Modelul Cererii privind transmiterea contractului de locațiune (arendă, uzufruct)
(Forma DAJ17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei
(Forma ONG17) Declaraţia privind impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale
(Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominal a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale.
(Forma NER-16) Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia și Modul de completare a acesteia, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 836 din 5 iulie 2016
(Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier d
(Forma NER-17) Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia. Începînd cu perioada fiscală 2018
Formularul DASS19 – Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.
Forma DAJ17 Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei și Modul de completare a acesteia.Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020
Forma NER17 Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia și Modul de completare a acesteia.Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020
(Forma SIMM20) Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii.Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020
(Forma SIMM20) Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii. Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021
(Forma DASS19) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătăţii. Valabilă începând cu perioada fiscală de declarare 2021
(Forma ONG17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale. (în redacția Ordinului SFS nr.73 din 15.02.2021, valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2021)
(Formularul UNIF21) Darea de seamă unificată/(Declaraţia) Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2021
(Forma UNIF18) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația)
Darea de seamă fiscală unificată /(declarația) (Forma UNIF14)
(Forma UNIF14) Dare de seamă fiscală unificată/(declarația) Valabil începând cu prima perioadă de raportare pentru 2018
Darea de seamă fiscală unificată/(Declaraţia) (Formularul UNIF 18) (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020), valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă anului 2019.
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5