Pentru:

Taxele  pentru resursele naturale
(Forma TA08) Darea de seama la taxa pentru apa
(Forma TPG06) Darea de seama a taxei pentru dreptrul de a efectua prospectiuni geologice
(Forma TEG06) Darea de seama la taxa pentru efectuarea exlorarilor geologice
(Forma TMU06) Darea de seama la taxa pentru  extragerea mineralelor utile
(Forma TSPC06) Darea de seama la taxa pentru folosirea spatiilor subterane pentru constructii subterane, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile
(Forma TCPA06) Darea de seama la taxa pentru exploatarea constructiilor subterane in scopul desfasurarii activitatii de intraprinzator, altele decit cele destinate extractiei mineralelor utile
(Forma TL06) Darea de seama a taxei pentru lemnul eliberat pe picior
Informaţia privind volumul de apă livrată în scopurile specificate la art.306 lit.b), c), d) şi e) al Codului fiscal
Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale Forma TRN 15 (în redacția Ordinului SFS nr. 52 din 05.02.2018)
(Forma TRN 15) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr. 36 din 23.01.2020), valabilă începînd cu perioada fiscală aferentă trim. I, 2020
(Forma TRN 21) Darea de seamă pe taxele pentru resursele naturale (în redacția Ordinului SFS nr.376 din 27.07.2020, în vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă trim.I, 2021)
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6