Pentru:

Taxele aferente Fondului de susținere a populației
(Forma PSV) Darea de seama privind plata suplimentara obligatorie la vînzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar
Darea de seamă privind plata suplimentară obligatorie la vânzarea valutei străine şi a cecurilor de călătorie în valută străină la casele de schimb valutar şi la băncile licenţiate, care desfăşoară activitate de schimb valutar în numerar (Forma PSV)
Darea de seamă privind taxele în fondul de susținere a populației (Forma TFSP 20), (în redacția Ordinului SFS nr.640 din 24.12.2020. în vigoare începînd cu perioada fiscală aferentă lunii ianuarie 2021)
 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5