Pentru:

Impozitul pe venit
(Forma CET08) Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala (CET08 - Declaratie Rapida)
FISA PERSONALA de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatului, ... FORMA WORD
CERERE privind restituirea persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător a supraplăţii la impozitul pe venit ... Forma Word
Forma 1-DTA17. Certificat de rezidenţă
Forma 2-DTA17. Cerere privind eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova
Forma 3-DTA17. Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova
Forma 4-DTA17. Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova de către persoanele fizice - cetateni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova
Forma 5-DTA17. Certificat privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova
Forma CCR17. Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă
(Forma CET15) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15 - Declaratie Rapida)
Cerere de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă Cerinte
(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă
Anexa (Forma AI17) Borderou de achiziție Excel
Anexa (Forma AI17) Registrul-jurnal de vînzări şi procurări Excel
(Formularul CET18) Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET18 - Declaratie Rapida)
Forma CET15 (eng) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (versiunea engleză)
Forma CET18 (eng) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (versiunea engleză)
Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare
Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare
CONFIRMARE privind neutilizarea scutirii personale în temeiul art.33 din Codul fiscal
(Forma CET18) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit...Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020
CERERE privind restituirea sumei impozit.pe venit achitat/reținut în plus de la pers.fiz. rezidentă a RM ...Forma Word
CEREREA angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu
CONFIRMARE privind neutilizarea scutirii personale în temeiul art.33 din Codul fiscal pentru perioada prestării serviciilor şi/sau lucrărilor
CONFIRMARE privind neutilizarea de către soț (soție) a scutirii în temeiul art.34 alin.(1) și alin.(2) din Codul fiscal
(Forma CET18) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit și Modul de completare a acesteia Valabil începând cu perioada fiscală de declarare 2020
Informatie privind veniturile calc. si achitate in folosul persoanei fiz. (jur.) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri (Forma Excel)
FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

Formulare

Termenii de prezentare

(Forma CET18) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

 

 

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Anexa (Forma AI17) Borderou de achiziție

 

 

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

 

 

anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune

(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

 

 

lunar, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune

(Forma IRM 2019) Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale şi medicale aferente raporturilor de muncă

după necesitate, în termen de pînă la 10 zile lucrătoare de la data angajării sau modificării/încetării raporturilor de muncă,

(Forma CAS18-AN) Darea de seamă privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominal a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale

anual, nu mai tîrziu de 15 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

 (Forma INR14) Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma IALS18) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune 

(Forma ISAPTI 17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal de gestiune 

(Forma IU 17) Declarația cu privire la impozitul unic

lunar, până la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

 (Forma DAJ17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei  anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune
  (Forma ONG17) Declaraţia privind impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
(Forma UNIF18) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
(Forma NER-17) Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia. Începînd cu perioada fiscală 2018  în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,în cazul completării secțiunii a doua anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune în cazul completării secțiunii a treia
  (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi  

lunar, până la data

de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune
  (Forma SIMM20) Darea de seamă privind impozitul pe venitul agenţilor economici subiecţi ai sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii  

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune 

 

(Formularul DASS19) Declarația cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în domeniul sănătății.  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
(Forma DISM-16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale  anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
(Forma DPP-16) Darea de seama privind dividendele ce urmeaza a fi achitate la buget de catre societatile pe actiuni anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5