Descarcă formulare

Pentru:

Formulare

Termenii de prezentare

(Forma CET15) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma CET18) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Anexa (Forma AI17) Borderou de achiziție

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune

(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

lunar, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune 

(Forma DSA19) Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale.

în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal

 (Forma INR14) Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma IALS14) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune 

(Forma IALS18) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal de gestiune 

(Forma ISAPTI 17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal de gestiune 

 (Forma IU 17) Declarația cu privire la impozitul unic  lunar, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune
 (Forma DAJ17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma ONG17) Declaraţia privind impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma UNIF14) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma UNIF18) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma NER16) Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia  în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,în cazul completării secțiunii a doua anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune în cazul completării secțiunii a treia
 (Forma NER-17) Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia. Începînd cu perioada fiscală 2018  

 

în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,
în cazul completării secțiunii a doua

anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune

în cazul completării secțiunii a treia

 

 

 

 (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi  

lunar, până la data

de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune
 (Forma IVAO15) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma DISM-16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale  anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma DPP-16) Darea de seama privind dividendele ce urmeaza a fi achitate la buget de catre societatile pe actiuni  anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
 Forma CAS18) Darea de seama privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale  anual, nu mai tîrziu de 15 ianuarie a anului următor anului de gestiune
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6