Pentru:

Impozitul pe venit
(Forma CET08) Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala (Forma Excel)
Informatie privind veniturile calc. si achitate in folosul persoanei fiz. (jur.) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri (Forma Excel)
FISA PERSONALA de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatului, ... FORMA WORD
(Forma 1-DTA13) Сertificat de rezidenţă (rom/eng) (Forma Word)
(Forma 2-DTA13) CERERE pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în R. Moldova (rom/eng) (Forma Word)
(Forma 3-DTA13) CERTIFICAT privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova (rom/eng) (Forma Word)
(Forma 4-DTA13) CERTIFICAT privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova de către cetăţeni străini (rom/eng) (Forma Word)
(Forma 5-DTA13) CERERE/ privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în RM (rom/eng)  (Forma Word)
NOTA EXPLICATIVĂ privind completarea anexelor nr.1, 2 şi 3
INFORMAŢIA privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
CEREREA angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu
CONFIRMAREA transmiterii scutirii personale către soţ (soţie)
FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi

Formulare

Termenii de prezentare

(Forma CET08) Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma IRV14) Darea de seamă privind suma venitului achitat şi impozitul pe venit reţinut din acesta

lunar, nu mai tîrziu de 25 zi a lunii următoare lunii de gestiune

(Forma IALS14) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma INR14) Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma UNIF07) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma CNOTAR14) CALCULUL impozitului pe venit al persoanei ce practică activitatea profesională de notar public sau de executor judecătoresc

lunar, nu mai tîrziu de 25 a lunii următoare lunii de gestiune

(Forma NER08) Declaraţia nerezidentului cu privire la impozitul pe venit

în termen de 3 zile de la încheierea activităţii în Republica Moldova

(Forma NERRAP08) Raportul privind activitatea desfăşurată de reprezentanţa nerezidentului

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma IVAO) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma DISM-12) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale

anual, nu mai tîrziu de 1 iulie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma DPP-12) Darea de seama privind dividendele ce urmeaza a fi achitate la buget de catre societatile pe actiuni

anual, nu mai tîrziu de 1 iulie a anului următor anului fiscal de gestiune

 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6