Pentru:

Impozitul pe venit
(Forma CET08) Declaratia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscala (CET08 - Declaratie Rapida)
Informatie privind veniturile calc. si achitate in folosul persoanei fiz. (jur.) si privind impozitul pe venit retinut din aceste venituri (Forma Excel)
FISA PERSONALA de evidenta a veniturilor sub forma de salariu si alte plati efectuate de catre patron in folosul angajatului, ... FORMA WORD
NOTA EXPLICATIVĂ privind completarea anexelor nr.1, 2 şi 3
INFORMAŢIA privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice (juridice) şi impozitul pe venit reţinut din aceste venituri
CEREREA angajatului privind acordarea scutirilor la impozitul pe venit reţinut din salariu
CONFIRMAREA transmiterii scutirii personale către soţ (soţie)
FIŞA PERSONALĂ de evidenţă a veniturilor sub formă de salariu şi a altor plăţi efectuate de către patron în folosul angajatului, precum şi a impozitului pe venit reţinut din aceste plăţi
CERERE privind restituirea sumei impozitului pe venit achitat/reținut în plus de/de la persoana fizică rezident a Republicii Moldova, care nu desfășoară activitate de întreprinzător
Forma 1-DTA17. Certificat de rezidenţă
Forma 2-DTA17. Cerere privind eliberarea certificatului privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova
Forma 3-DTA17. Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat în Republica Moldova
Forma 4-DTA17. Certificat privind atestarea impozitului pe venit achitat in Republica Moldova de către persoanele fizice - cetateni străini sau apatrizi care au obținut statut de rezident al Republicii Moldova
Forma 5-DTA17. Certificat privind restituirea impozitului pe venit reţinut în plus din sursele aflate în Republica Moldova
Forma CCR17. Cerere de eliberare a certificatului de rezidenţă
(Forma CET15) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET15 - Declaratie Rapida)
Cerere de înregistrare/încetare a activității și de înregistrare/radiere din evidență a MCC pentru persoanele care desfășoară activitate independentă Cerinte
(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă
Anexa (Forma AI17) Borderou de achiziție Excel
Anexa (Forma AI17) Registrul-jurnal de vînzări şi procurări Excel
(Formularul CET18) Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (CET18 - Declaratie Rapida)
Forma CET15 (eng) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (versiunea engleză)
Forma CET18 (eng) Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit (versiunea engleză)
Declarația privind rezilierea contractului de transmitere în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare
Declarația-Cerere privind înregistrarea contractului de transmitere în posesie și/sau folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a proprietății imobiliare
CONFIRMARE privind neutilizarea scutirii personale în temeiul art.33 din Codul fiscal

Formulare

Termenii de prezentare

(Forma CET15) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma CET18) - Declarația persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de 30 aprilie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma AI17) Declarația cu privire la impozitul pe venit a persoanei fizice care desfășoară activitate independentă

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

Anexa (Forma AI17) Borderou de achiziție

anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma VEN12) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit

anual, nu mai tîrziu de data de 25 a lunii a treia după finele perioadei fiscale de gestiune

(Forma IPC18) Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate.

lunar, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune 

(Forma DSA19) Informaţia privind stabilirea drepturilor sociale în sistemul public de asigurări sociale.

în termen de 10 zile lucrătoare de la data încetării raporturilor de muncă, emiterii ordinului de acordare a concediului de îngrijire a copilului sau concediului paternal

 (Forma INR14) Nota de informare privind impozitul reţinut din alte surse de venit decît salariul achitate persoanelor nerezidente

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune

(Forma IALS14) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de 25 ianuarie a anului următor anului fiscal de gestiune 

(Forma IALS18) Nota de informare privind salariul şi alte plăţi efectuate de către patron în folosul angajaţilor, precum şi plăţile achitate rezidenţilor din alte surse de venit decît salariul şi impozitul pe venit reţinut din aceste plăţi

anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal de gestiune 

(Forma ISAPTI 17) Nota de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către rezidentul parcului pentru tehnologia informației în folosul angajaților

anual, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare încheierii anului fiscal de gestiune 

 (Forma IU 17) Declarația cu privire la impozitul unic  lunar, nu mai tîrziu de data 25 a lunii următoare lunii de gestiune
 (Forma DAJ17) Declaraţia cu privire la impozitul pe venit pentru persoanele care desfăşoară activitate profesională în sectorul justiţiei  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma ONG17) Declaraţia privind impozitul pe venit pentru organizaţiile necomerciale  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma UNIF14) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma UNIF18) Declaraţie (dare de seama fiscala unificata)  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma NER16) Darea de seamă privind activitatea desfășurată de nerezidenți în Republica Moldova și veniturile obținute de către aceștia  în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,în cazul completării secțiunii a doua anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune în cazul completării secțiunii a treia
 (Forma NER-17) Darea de seamă privind activitatea desfăşurată de nerezidenţi în Republica Moldova şi veniturile obţinute de către aceştia. Începînd cu perioada fiscală 2018  

 

în termen de 3 zile de la încheierea activității în Republica Moldova,
în cazul completării secțiunii a doua

anual, nu mai tirziu de 25 martie anului următor anului fiscal de gestiune

în cazul completării secțiunii a treia

 

 

 

 (Forma TAXI18) Darea de seamă privind calculul impozitului pe venit, primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii pentru angajații conducători auto ce efectuează transport rutier de persoane în regim de taxi  

lunar, până la data

de 25 a lunii premergătoare celei de gestiune
 (Forma IVAO15) Darea de seamă privind impozitul pe venitul din activitatea operaţională  anual, nu mai tîrziu de 25 martie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma DISM-16) Darea de seamă privind defalcările din profitul net al întreprinderilor de stat şi municipale  anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
 (Forma DPP-16) Darea de seama privind dividendele ce urmeaza a fi achitate la buget de catre societatile pe actiuni  anual, nu mai tîrziu de 30 iunie a anului următor anului fiscal de gestiune
 Forma CAS18) Darea de seama privind calcularea contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii și evidența nominală a asiguraților în sistemul public de asigurări sociale  anual, nu mai tîrziu de 15 ianuarie a anului următor anului de gestiune
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6