Vă invităm să Vă înregistrați pentru testarea unui nou serviciu pentru contribuabili „e-Factura” !

Termenul de înregistrare a expirat!

Stimați contribuabili,

Serviciul Fiscal de Stat, cu suportul Centrului de Guvernare Electronică, intenționează să lanseze în regim pilot pînă la finele anului curent, un nou serviciu destinat contribuabililor – „e-Factura”, care este menit să înlocuiască mecanismul curent de eliberare şi evidenţă a facturilor fiscale și facturilor în format tradiţional pe hârtie cu un mecanism modern bazat pe tehnologiile informaţionale.

Prin intermediul, serviciului „e-Factura”, agentul economic va putea emite şi expedia facturile (pentru livrările neimpozabile cu TVA) sau facturile fiscale fără a necesita comandarea acestora la Serviciul Fiscal de Stat. Astfel, orice agent economic odată înregistrat în serviciul „e-Factura” va obţine acces şi va folosi în exclusivitate factura electronică. Totodată, serviciul „e-Factura” va efectua validarea conţinutului facturilor electronice privind corectitudinea perfectării (prin livrarea datelor de identificare corecte aferente subiecţilor facturii, efectuarea automatizată a calculelor de total cu TVA şi fără TVA, cotei TVA etc.) şi minimizarea riscurilor aferente tranzacţiei.

Dintre AVANTAJELE noului serviciu, mai pot fi menționate:

  • creşterea operativităţii în partea ce ţine de documentarea tranzacţiilor efectuate, excluzând necesitatea de a dispune la îndemână permanent de un stoc de formulare de facturi deoarece factura fiscală va putea fi eliberată din orice loc al Republicii Moldova, necesitând doar conectarea la Internet;
  • reducerea riscului falsificării facturilor fiscale, ca urmare a implementării procedurii de înregistrare instantanee a facturii fiscale eliberate, acceptate sau anulate şi punerea la dispoziţia persoanelor autorizate a accesului la un serviciu de recepţionare a datelor aferente facturii fiscale prin intermediul serviciului WEB sau mesaj SMS;
  • creşterea productivităţii muncii, agentul economic fiind scutit de incomodităţile legate de primirea formularelor de facturi fiscale, cum ar fi: depunerea comenzii la Serviciul Fiscal de Stat, primirea formularelor deoarece Factura electronică sau Factura fiscală electronică va putea fi primită în orice moment prin accesarea aplicaţiei client;
  • reducerea cheltuielilor de imprimare a facturilor şi facturilor fiscale, ca urmare a faptului că în perspectivă va dispare necesitatea tipăririi de către Serviciul Fiscal de Stat a formularelor facturilor sau facturilor fiscale pe hârtie specială;
  • evitarea omisiunilor sau greşelilor admise de către contribuabili la emiterea facturilor;
  • excluderea riscurilor de pierdere a formularelor facturilor sau facturilor fiscale, deoarece informaţia privind facturile şi facturile eliberate de agentul economic se va stoca atât în sistemul informaţional contabil al contribuabilului cât şi în cadrul sistemului informaţional e-Factura;
  • reducerea cheltuielilor suportate: utilizarea facturilor sau facturilor fiscale electronice va exclude cheltuielile suportate pentru procurarea formularelor acestora pe suport de hârtie; cheltuielile legate de întreţinerea personalului responsabil de completarea facturilor sau facturilor fiscale; cheltuielile legate de păstrarea facturilor sau facturilor fiscale - arhivare, depozitare, etc.

În acest context, doritorii sunt invitați să se înregistreze în calitate de participanți în procesul de testare a serviciului „e-Factura”, utilizînd formularul de aici.

Va mulțumim pentru vizitarea site-ului www.fisc.md și pentru interesul acordat acestei inițiative.

 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5