Serviciul Comanda online a formularelor tipizate

Sistemul reprezintă o soluție informatică menită să asigure depunerea și procesarea on-line a comenzilor de formulare tipizate.

Pentru a utiliza serviciul este necesar să beneficiaţi de nume de utilizator și parolă pe portalul servicii.fisc.md, și să dețineți semnătura electornică de autentificare eliberată de către centrul de certificare al Î.S ,,Fiscservinform" sau semnătura digitală eliberată de un centru de certificare acreditat.

Sistemul permite contribuabililor, persoanelor împuternicite care pot să efectueze comandarea facturilor tipizate:

  • completarea, semnarea şi transmiterea la SFS informaţia numărul necesar de formulare tipizate;
  • vizualizarea informaţiei transmise;
  • recepţionarea recipisei;
  • recepţionarea bonului de plată.

Instrucțiunile de utilizare a serviciului electronic Comanda Online pot fi găsite aici.

Ordinul IFPS nr. 1018 din 29.07.2013 privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace de transmitere la distanță poate fi accesat aici.

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6