Serviciul Comanda online a formularelor tipizate

Sistemul reprezintă o soluție informatică menită să asigure depunerea și procesarea on-line a comenzilor de formulare tipizate.

Pentru a utiliza serviciul este necesar să beneficiaţi de nume de utilizator și parolă pe portalul servicii.sfs.md, și să dețineți semnătura electornică eliberată de către un prestator de serviciu  acreditat în domeniu.

Sistemul permite contribuabililor, persoanelor împuternicite care pot să efectueze comandarea facturilor tipizate:

  • completarea, semnarea şi transmiterea la SFS informaţia numărul necesar de formulare tipizate;
  • vizualizarea informaţiei transmise;
  • recepţionarea recipisei;
  • recepţionarea bonului de plată.

Instrucțiunile de utilizare a serviciului electronic Comanda Online pot fi găsite aici.

Ordinul IFPS nr. 1018 din 29.07.2013 privind modul de depunere a comenzilor de eliberare a formularelor tipizate de documente primare cu regim special prin mijloace de transmitere la distanță poate fi accesat aici.


Atenție !

Stimați contribuabili, vă informăm că în baza Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 118 din 28.08.2017 ,,Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special ,,Factura fiscală” și a Instrucțiunii privind completarea acestuia” din data de 28.10.2017 toți agenții economici, inclusiv neplătitorii TVA, vor utiliza un singur formular tipizat de document primar cu regim special ,,factura fiscală” pentru documentarea operațiunilor contabile.

Totodată, formularul tipizat de document primar cu regim special ,,Factura”, începând cu 28.10.2017 va fi scos din uz.

Pentru a citi integral ordinul și Instrucțiunea de completare tastați Aici.

 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5