Impozite și Taxe
Serviciul “Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni” reprezintă o soluție informatică care va permite generarea și achitarea impozitelor și taxelor prin intermediul Serviciului Guvernamental ,,Mpay”
Serviciul Fiscal de Stat lansează un nou serviciu electronic ,,Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”.
În scopul oferirii contribuabililor a unui instrument on-line de achitare a taxelor și impozitelor administrate de către SFS a fost elaborat serviciul web destinat atât contribuabililor autorizații pe portalul serviciii.fisc.md cât și pentru persoanele neautorizate.

Persoanele autorizate beneficiază de un instrument care va permite reflectarea în regim automatizat a tuturor obligațiunilor fiscale deținute de contribuabil la momentul accesării serviciului respectiv.
Informații generale:
Codul Personal (IDNP)* Autentificare
Autorizare
Nume Prenume:Selectați categoria și clasificația economică:
Categoria:
Denumirea clasificației economice:
   

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5