OPTIM SET +


Pachet OPTIM SET+ – este destinat agenţilor economici neplătitori de TVA. Semnăturile digitale incluse în acest pachet pot fi utilizate pentru semnarea tuturor tipurilor de documente electronice, nu doar pentru cele de raportare fiscală deoarece forţa juridică a acestor semnături este analogică semnăturii olografe aplicată pe documentul pe suport de hîrtie. Pachetul dat este destinat companiilor mici şi mijlocii care utilizează pe larg tehnologiile inovaţionale în activitatea sa.
 

Reveniți la pagina Planul tarifar pentru serviciile fiscalе electronice

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5