Conectarea la serviciile fiscale electronice
Entitatile ce cad sub incidenta art. 187 alin (21) al Codului Fiscal

Documente necesare
 
 1. Copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entitatii (conducator si contabil-sef sau alta persoana imputernicita in modul stabilit), insotita de original;
 2. Ordinul de desemnare ori procura de imputernicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducatorul entitatii raportoare, cu aplicarea stampilei;
 3. Copia procurii autentificate notarial privind imputernicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entitatii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice si de a ridica semnatura (in cazul persoanelor ce substituie conducatorul si/sau contabilul-sef, in cazul altor persoane decit conducatorul si contabilul-sef, precum si in cazul prezentarii numai a persoanei indicate in ordinul / procura de imputernicire a persoanei responsabile), insotita de original.
 
Actele juridice incheiate sunt generate electronic de catre operator si semnate de catre conducator,cu aplicarea stampilei
 
Se semneaza
 

Acord de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (cu titlu gratuit, termen nelimitat);

 
Nota:
 

Conectarea la toate serviciile fiscale electronice cu titlu gratuit;

 

Conectarea la serviciile fiscale electronice

Entitatile ce nu sunt subiecti ai impunerii cu T.V.A.

Documente necesare
 
 1. Copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entitatii (conducator si contabil-sef sau alta persoana imputernicita in modul stabilit), insotita de original;
 2. Ordinul de desemnare ori procura de imputernicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducatorul entitatii raportoare, cu aplicarea stampilei;
 3. Copia procurii autentificate notarial privind imputernicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entitatii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice si de a ridica semnatura (in cazul persoanelor ce substituie conducatorul si/sau contabilul-sef, in cazul altor persoane decit conducatorul si contabilul-sef, precum si in cazul prezentarii numai a persoanei indicate in ordinul / procura de imputernicire a persoanei responsabile), insotita de original.
 
Datele de identificare a entitatii trebuie sa corespunda cu informatia din Sistemul Informational al Serviciului Fiscal
 
Se semneaza
 

Contract-Tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (contra plata, termen nelimitat);

 
Actele juridice incheiate sunt generate electronic de catre operator si semnate de catre conducatorul entitatii cu aplicarea stampilei
 
Nota:
 

Conectarea la toate serviciile fiscale electronice contra plata;

 

Reconectarea la serviciile fiscale electronice

Prelungirea Acordului de conectare la „Declaratie Electronica” incheiat din 03.09.2011-08.08.2014

Documente necesare
 
 1. Copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entitatii (conducator si contabil-sef sau alta persoana imputernicita in modul stabilit), insotita de original;
 2. Ordinul de desemnare ori procura de imputernicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducatorul entitatii raportoare, cu aplicarea stampilei;
 3. Copia procurii autentificate notarial privind imputernicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entitatii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice si de a ridica semnatura (in cazul persoanelor ce substituie conducatorul si/sau contabilul-sef, in cazul altor persoane decit conducatorul si contabilul-sef, precum si in cazul prezentarii numai a persoanei indicate in ordinul / procura de imputernicire a persoanei responsabile), insotita de original.
 
Datele de identificare a entitatii trebuie sa corespunda cu informatia din Sistemul Informational al Serviciului Fiscal
 
Se semneaza
 
 1. Acord de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (cu titlu gratuit, termen nelimitat) ;
 2. Cererea de revocare a certificatului cheii publice (in cazul modificarilor unor date de identificare a entitatii sau a titularului semnatuii).
 
Actele juridice incheiate sunt generate electronic de catre operator si semnate de catre conducatorul entitatii cu aplicarea stampilei
 
Nota:
 

Reconectarea la toate serviciile fiscale electronice cu titlu gratuit;

 

Conectarea la serviciile fiscale electronice a noilor utilizatori la entitate

Acces oferit doar utilizatorilor a carei entitate a incheiat anterior Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice (incheiat incepind cu 11.08.2014)

Nota: Conectarea la toate serviciile fiscale electronice contra plata

Documente necesare
 
 1. Copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entitatii (conducator si contabil-sef sau alta persoana imputernicita in modul stabilit), insotita de original;
 2. Ordinul de desemnare ori procura de imputernicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice cu indicarea serviciilor fiscale pentru care se solicita acces, semnate de conducatorul entitatii raportoare, cu aplicarea stampilei.
 
Se semneaza
 

Acord aditional (in cazul cind se modifica lista utilizatorilor la entitate stabiliti in anexa la Acordul de conectare la serviciile fiscale electornice ).

 

Lista actelor suplimentare, in cazul in care informatia din SISF lipseste

Documente necesare
 
 1. Copia autentificata a incheierii, hotaririi / deciziei instantei de judecata sau a organului de conducere imputernicit, in care sunt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilitatii, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare), daca entitatea raportoare se afla in proces de insolvabilitate sau lichidare;
 2. Permisul de sedere si / sau a certificatul de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal conform art. 163 alin. (7) al Codului fiscal, pentru conducatorul entitatii raportoare care este cetatean strain sau apatrid. Copia permisului de sedere si/sau a certificatul de atribuire a codului fiscal va fi remisa Operatorului, prin posta electronica asistenta@fsi.fisc.md, cu 3 (trei) zile inainte de a se prezenta la oficiul acestuia;
 3. Copia Certificatului de inregistrare a subiectului impunerii cu T.V.A., insotit de original, daca informatia privind inregistrarea respectiva in SISF lipseste la momentul conectarii (se prezinta de catre entitatile ce cad sub incidenta prevederilor art. 187 alin. (21 ) al Codului fiscal);
 4. Copia extrasului din Registrul de stat al unitatilor de drept /Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai tirziu de 15 (cincisprezece) zile inainte de data prezentarii acestuia Operatorului, insotita de original, daca in SISF lipseste informatia privind modificarea persoanei responsabile.
 

Preturi la conectare si instruire

Denumirea

Suma, lei
inclusiv TVA

Pretul la serviciile de organizare si desfasurare a cursului de instruire în grup (1 zi) cu tematica “Serviciile fiscale electronice” 445
Pretul la serviciile de organizare şi desfasurare a cursului de instruire in grup, desfasurat (2 zile) cu tematica „Serviciile fiscale electronice”, suma, lei inclusiv TVA 640
Pretul la serviciile de organizare si desfasurare a cursului de instruire in grup la tema SIA ”Cadastrul Fiscal” 435
Asistenta tehnica la domiciliu (2 ore) 175
(optional 4 lei/km)
Conectarea persoanelor juridice la serviciile fiscale electronice 150
(termen nelimitat)
Modificarea datelor de identificare a contribuabilului la utilizarea serviciilor fiscale electronice:
1.Modificarea listei utilizatorilor prevazuti in anexa la contract;
2.Modificarea denumirii intreprinderii.
100

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6