1. Accesaţi site-ul servicii.fisc.md şi faceţi cunoştinţa cu tarifele (click aici) și modelul contractului de abonament (click aici), în cazul în care aveţi o întrebare sau doriţi să obţineţi informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi „Centrul de Asistenţă şi Contact” pe numărul de telefon (022) 822222 (Costul apelului conform tarifelor operatorului Dvs-tră) din cadrul Î,S.”Fiscservinform”
2. Întocmiţi cererea (click aici) pentru procurarea certificatelor de chei publice pentru semnături digitale(MoldSign) şi le expediaţi prin canalele digitale la „Centrul de înregistrare”. Cererile trebuie fi completate conform modelului, de către fiecare angajat menţionat în cerere anexă la contract. Veţi avea nevoie de cel puţin două certificate: pentru prima semnătură (director) şi pentru a două semnătura (contabil), numărul certificatelor depinde de numărul persoanelor indicate în cerere anexată la contract de abonare (model cererea anexă click aici). Semnătura digitală se eliberează la „Centrul de înregistrare” din cadrul Î.S.”Fiscservinform”
3. Efectuaţi plata pentru abonarea şi primirea certificatelor de chei publice în baza contului de plată remis de către „Centrul de înregistrare”
4. Expediaţi la „Centrul înregistrare” copiile:
• dispoziţiei de plată;
• buletinelor de identitate;
• cererii anexe la contract;
• ordinului intern al întreprinderii privind persoanele împuternicite de aplicare a semnăturii digitale;
• extrasului din camera înregistrării de stat;
• copia certificatului de înregistrare a întreprinderii.
Documente pot fi transmise prin fax (022 21-18-51) sau scanate prin e-mail asistenta@fsi.fisc.md
5. „Centrul de înregistrare” face legătură cu Dumneavoastră şi programează ziua semnării contractului de abonare şi eliberării cheilor publice. În ziua programată prezentaţi documentele sus menţionate în formă originală
6. La momentul încheierii contractului de abonare veţi primiţi certificatele de chei publice, după ce treceţi un curs de instruire pentru utilizarea serviciului „Declaraţie electronică” în cadrul „Centrului de Asistenţă şi Contact”;
Descărcarea programelor:
• Pentru a lucra cu serviciul „Declaraţie electronică” este suficient ca la calculatorul personal al utilizatorului să fie instalat un browser actualizat la ultima versiune (spre exemplu Microsoft Internet Explorer) şi să fie conectat la reţeaua globală Internet.
• Instalarea softului pentru card-reader (PC/SC Driver Instaler);
• Instalarea programului Java VM:
 
1.Descarcati distributivul JRE de pe pagina http://www.java.com/en/download/manual.jsp prin alegerea optiunii Windows 7/XP/Vista/2000/2003/2008 Offline;
2.Instalati fisierul descarcat (utilizand dupa necesitate instructiuni de instalare aflate pe pagina http://www.java.com/en/download/help/5000010400.xml#download)

• Instalarea programului MoldSign CardManager. Programul MoldSign CardManager este destinat administrării profilurilor certificatelor cheilor publice
7. După finisarea procedurilor menţionate, veţi putea utiliza nemijlocit serviciul „Declaraţie electronică”. Pentru o utilizare corectă a serviciului, vizionați documentația necesară: Ghid de utilizatorRecomandări metodologice și Cerințele față de stațiile de lucru a utilizatorilor.