În curând...

   ”Registrul general al facturilor fiscale” – va fi un servicu electronic care este menit pentru organizarea evidenţei electronice a facturilor fiscale la agentul economic furnizor al bunurilor materiale şi a serviciilor. Registrul general al facturilor fiscale reprezintă o parte componentă al portalului serviciilor fiscale electronice şi are ca scop uşurarea, simplificarea, sporirea eficienţei şi rapidităţii procesului de evidenţă al facturilor fiscale ale agenţilor economici din republică.

    Începînd cu 1 iulie 2012, subiecţii impunerii cu T.V.A., (deserviţi de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, de IFS pe municipiul Chişinău, de IFS pe municipiul Bălţi şi de Direcţia administrării fiscale Comrat din cadrul IFS pe unitatea teritorială autonomă Găgăuzia) sînt obligaţi să înregistreze facturile fiscale în Registrul general electronic al facturilor fiscale în decursul zilei în care aceasta a fost eliberată. Obligativitatea se impune pentru aceştia în cazul în care totalul valorii impozabile a livrării impozabile cu T.V.A. depăşeşte suma de 100 000 lei. Cumpărătorul, la rîndul său, are dreptul să verifice corespunderea datelor din factura fiscală eliberată de furnizor cu datele din Registrul general electronic al facturilor fiscale (conform prevederilor alin. 1 şi 2 a articolului 1181 din Codul Fiscal).
În continuare este reprezentată interfaţa serviciului:Aici puteţi găsi ghidul utilizatorului  Descarcă
Aici puteți să vizionaţi schema în formatul XML

Notă: Pentru procesul de semnare al formularelor electronice a facturilor fiscale se vor utiliza semnăturile electronice de autentificare eliberate de către Î.S. „Fiscservinform”şi alte semnături, emise de entităţi certificate în condiţiile legii. În cazul în care persoana responsabilă de înregistrarea facturilor fiscale nu deţine semnătură electronică de autentificare,  semnătură adăugătoare poate fi primită  conform procedurii descrise pe portalul www.servicii.fisc.md, accesînd link-ul: https://servicii.fisc.md/FAQ_Section.aspx,  sau contactînd Centrul de asistenţă şi contact la numărul de tel. 022-822-222.

 

 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6