13.03.2015
Vizualizari 6723
Prezentarea declaraţiilor pe venit a persoanelor fizice a devenit şi mai simplă!

Serviciile electronice fiscale lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalităţii de comunicare a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

Astfel, implementarea noului sistem de monitorizare şi generare a declaraţiilor precompletate pentru persoane fizice (SIA „Declaraţie electronică precompletată”), destinat funcţionarilor fiscali, se înscrie în tendinţa actuală de modernizare şi optimizare a activităţii SFS. Sistemul a fost elaborat şi dezvoltat de specialiştii Î.S. „Fiscservinform” la iniţiativa autorităţii fiscale.

Funcţionalul serviciului lansat permite:

  1. generarea, după codul fiscal al persoanei fizice (IDNP-ul), a unei declaraţii precompletate cu informaţiile disponibile în Sistemul informaţional al autorităţii fiscale la data generării;
  2. crearea declaraţiilor precompletate pentru contribuabil, în momentul prezentării acestuia la IFS cu buletinul de identitate;
  3. posibilitatea de generare a declaraţiilor precompletate pentru toate persoanele fizice care au obligaţiunea de a declara veniturile obţinute în perioada de raportare şi care se deservesc la un anumit IFS.

În acest mod, persoanele fizice care nu au acces la serviciul online „Declaraţie electronică” şi sunt obligate conform legislaţiei să depună declaraţia pe venitul obţinut în anul 2014, se vor prezenta cu buletinul de identitate la orice inspectoratul fiscal teritorial. Ulterior introducerii de către inspector fiscal al IDNP-ului persoanei, sistemul va genera formularul CET08 precompletat. Persoana fizica are în sarcină să verifice datele afişate şi să semneze declaraţia, eventual să achite datoriile faţă de stat, în cazul existenţei acestora.

Notă: Specificăm, că responsabilitate pentru veridicitatea datelor din declaraţie o poartă semnatarul, de aceea este binevenit ca în momentul semnării formularului precompletat să dispuneţi de documentele ce confirmă obţinerea veniturilor în decursul perioadei de raportare (informaţia privind veniturile calculate şi achitate în folosul persoanei fizice şi impozitul reţinut din aceste venituri - eliberat la locurile de muncă; document ce confirmă vânzarea anumitor proprietăţi - apartamente, maşini etc, sau darea în chirie a terenurilor agricole, care depăşesc suma scutirii personale de 9516 lei).

Concomitent, „Declaraţia electronică precompletată” permite de a genera declaraţii pentru toate persoanele fizice obligate să depună CET08 dintr-o anumită localitate (de exemplu: sat sau oraş). Astfel, se generează lista respectivilor contribuabili şi, în comun cu Primăria localităţii, aceştia sunt informaţi despre data, ora şi locul unde va fi disponibil un punct fiscal mobil în cadrul căruia persoanele vizate se vor prezenta pentru verificarea, la necesitate modificarea şi semnarea declaraţiilor pe venit deja precompletate.

SIA „Declaraţie electronică precompletată” pentru inspectori fiscali are menirea de a facilita procesul de prezentare a declaraţiilor pe venit a persoanelor fizice prin aplicarea unor instrumente moderne de conformare fiscală şi în acest mod de a spori civismul fiscal în societate.

Totodată reamintim, că persoanele fizice pot prezenta online declaraţia pe venit prin intermediul serviciului „Declaraţie electronică”. Orice persoană poate beneficia de serviciul enunţat după ce obţine semnătura electronică de autentificare, eliberată de către Serviciul Fiscal de Stat prin intermediul Î.S. „Fiscservinform”.

“Declaraţia electronică” prevede excluderea cheltuielilor suplimentare de timp, bani, cheltuieli pentru transport etc. De asemenea, prevede oportunitatea de a genera individual declaraţia precompletată, de a modifica la necesitate datele stipulate în formular, a genera rechizitele bancare la care urmează a fi achitat impozitul datorat.

Pentru informaţii suplimentare contactaţi Centrul Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul de telefon 0 8000 1525 sau vizitaţi portalul servicii.fisc.md
 
 
Noutăţi 4 din 563 
 
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5