11.03.2015
Vizualizari 5542
Noi tarife pentru conectarea neplătitorilor de T.V.A. la serviciile fiscale electronice

Serviciile electronice fiscale lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalităţii de comunicare a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

Utilizarea acestor servicii oferă un şir de avantaje, şi anume: posibilitatea de completare şi transmitere în regim online a documentelor fiscale; excluderea cheltuielilor suplimentare de resurse în termeni de timp şi bani aferente procesului de raportare şi interacţiune cu SFS, excluderea necesităţii de imprimare a formularelor pe suport de hîrtie şi prezentarea la sediul IFS teritorial, disponibilitatea de prezentare a declaraţiei 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă în condiţii de maximă comoditate.

Reieşind din cele expuse, precum şi avînd în vedere cererea existentă pe piaţă pentru aceste instrumente de interacţiune cu SFS, Î.S.”Fiscservinform” – administratorul tehnico-tehnologic al sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, oferă oportunitatea de a beneficia de serviciile electronice fiscale agenţilor economici neplătitori ai T.V.A., care se pot conecta la acestea contra plată, în baza unor tarife avantajoase. Astfel, suma totală ce urmează a fi achitată de persoana juridică la conectarea iniţială va constitui 480 lei, comparativ cu preţul din anii precedenţi de 555 lei pentru pachetul OPTIM SET. Menţionăm, că abonamentul include accesul nelimitat la toate  serviciile fiscale electronice disponibile, pe portalul www.servicii.fisc.md şi 2 semnături electronice de autentificare destinate conducătorului şi contabilului-şef.

La etapa actuală, accesul la serviciile fiscale electronice se oferă pe o perioadă nedeterminată, iar termenul de valabilitate a semnăturilor electronice de autentificare, eliberate de către Î.S. „Fiscservinform”, este de 2 (doi) ani.

Pentru a beneficia de avantajele enunţate, va fi necesar de a încheia cu Î.S. „Fiscservinform” Contractul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice.

Procesul de conectare la serviciile fiscale electronice se va realiza conform Instrucţiunii de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 (MO nr. 282-289 din 26.09.2014)

Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de conectare şi utilizare a serviciilor electronice fiscale, contactaţi Centrul de Apel a Î.S.”Fiscservinform” la numărul de telefon (022) 822-222.
 
 
Noutăţi 5 din 563 
 
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5