11.01.2012
Vizualizari 1126
Serviciul “instruire individuală” devine tot mai solicitat de către agenţii economici

    În informaţiile anterioare, s-a menţionat că în conformitate cu noile modificări ale art. 187, alin. (21) din Codul Fiscal (în redacţia Legii nr. 48 din 26.03.2011) şi ordinul Inspectoratului Fiscal Principal de Stat nr. 698 din 22.08.2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 147 din 06.09.2011, art. 1173, Serviciul Fiscal de Stat a intervenit cu un nou impuls în scopul trecerii masive la raportarea automatizată, prin utilizarea serviciului “Declaraţie electronică”. Conform acestor prevederi, din 1 ianuarie 2012 agenţii economici din municipiul Chişinău, Bălţi şi Comrat vor raporta obligatoriu dările de seamă fiscale prin intermediul internetului, în detrimentul utilizării metodei clasice, de depunere a dărilor de seamă fiscale pe suport de hîrtie. Acest serviciu poate fi utilizat şi de către alţi contribuabili, nu doar de cei vizaţi de art.187, alin. alin. (21),  care au procurat semnăturile digitale de autentificare fiscală.

    În scopul unor instruiri eficiente a subiecţilor impunerii cu TVA, Î.S. “Fiscservinform” organizează regulat seminare, care se desfăşoară absolut GRATUIT!!! În cadrul acestora, angajaţii întreprinderii oferă consultanţa necesară în ceea ce priveşte implementarea şi utilizarea serviciilor electronice fiscale. 

    Însă, ca urmare a solicitărilor instruirilor suplimentare parvenite din partea contribuabililor, s-a creat un nou serviciu adiţional – instruire individuală; asistenţă tehnică la domiciliu sau oficiu. Serviciile respective pot fi utilizate contra plată, conform planului tarifar, plasat pe portalul servicii.fisc.md.        

    Astfel, în conformitate cu cererile depuse, în perioada decembrie 2011-ianuarie 2012 s-au desfăşurat deja mai multe seminare de instruire individuală, care au avut loc în municipiul Chişinău şi în diferite raioane ale republicii. 
Pentru mai multe detalii, nu ezitaţi să ne contactaţi la numărul de telefon 0 (22) 822 222 sau să vizitaţi paginile web servicii.fisc.md   www.fiscservinform.md .   
 
 
Noutăţi 314 din 563 
 
 

Ajutor online

Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5