30.03.2015

La mulţi ani şi la mai multe realizări! 

Cu ocazia aniversării a 4 ani de la fondarea PP "Monitorul Fiscal FISC.md", adresăm întregii echipe a publicaţiei urări de prosperitate, realizări frumoase şi succese mari.

23.03.2015

A fost lansată forma UNIF 14 şi integrată cu servicii electronice fiscale 

Anul curent, întreprinzătorii individuali sau gospodăriile ţărăneşti (de fermier) urmează să prezintă autorităţii fiscale darea de seamă fiscală unificată (declaraţie) cu privire la impozitul pe venit în baza unei noi forme: UNIF14.

19.03.2015

Fii onest, fii modern - depune on-line declaraţia privind impozitul pe venit! 

Corespunzător legislaţiei fiscale a Republicii Moldova, persoanele fizice care au mai multe surse de venit sunt obligate să prezinte anual declaraţia cu privire la impozitul pe venit (CET08).

13.03.2015

Prezentarea declaraţiilor pe venit a persoanelor fizice a devenit şi mai simplă! 

Obiectivul Serviciului Fiscal de Stat de a spori încrederea publicului în Sistemul naţional de administrare fiscală presupune îmbunătăţire continuă a serviciilor oferite, precum şi a nivelului de deservire a contribuabililor. În contextul dat, dezvoltarea sistemelor web reprezintă o condiţie indispensabilă.

11.03.2015

Noi tarife pentru conectarea neplătitorilor de T.V.A. la serviciile fiscale electronice  

Serviciile electronice fiscale lansate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) asigură simplificarea şi optimizarea modalităţii de comunicare a contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat în primul rând pe aspecte care se referă la prezentarea rapoartelor fiscale.

10.03.2015

În atenţia persoanelor fizice! 

Campania declarării veniturilor persoanelor fizice a luat start în ianuarie. Termenul limită de prezentare a declaraţiei pe venit a cetăţenilor, obţinut în anul 2014 şi pentru achitarea impozitului aferent este 25 martie.

25.02.2015

Agenţii economici, recent deveniţi plătitori de TVA, se pot conecta la servicii electronice fiscale în orice IFS teritorial 

Reieşind din condiţiile modernizării şi implementării ample a tehnologiilor avansate în toate sferele de activitate, raportarea fiscală pe suport de hârtie a devenit una irelevantă. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins un şir de măsuri pentru ca comunicarea fiscală cu contribuabilii să fie realizată într-un mod cât mai eficient şi comod.

19.02.2015

Deservirea calitativă a cetăţenilor - o prioritate pentru autorităţile publice 

„Declaraţie electronică” reprezintă un serviciu on-line de raportare către autoritatea fiscală. Acest mijloc de prezentare a dărilor de seamă a devenit unul uzual pentru cca. 34 600 persoane juridice şi peste 9 320 persoane fizice. Totuşi, în procesul de utilizare a sistemului respectiv, contribuabilii pot întâlni dificultăţi privind completarea, semnarea, expedierea rapoartelor în adresa Serviciului Fiscal de Stat.

03.02.2015

Modificări la preţurile formularelor tipizate de documente primare cu regim special 

Stimaţi contribuabili, Vă comunicăm că începînd cu 3 februarie curent intră în vigoare noi preţuri pentru formulare tipizate de documente primare cu regim special (inclusiv facturi şi facturi fiscale).

03.02.2015

Retrospectiva: Activitatea în cifre a Î.S. „Fiscservinform” pentru anul 2014  

Întreprinderea de Stat „Fiscservinform” este o entitate specializată în administrarea tehnico-tehnologică a sistemului informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, implementarea tehnologiilor informaţionale avansate în procesul de administrare fiscală, optimizarea procesului de gestiune şi procesare a datelor cu caracter fiscal, facilitarea schimbului de informaţii şi documente între contribuabili, autorităţile publice şi SFS.

Noutăţi 1 - 10 din 563
 

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5