Întrebări frecvente

 • Înregistrare

 • Serviciile persoanelor juridice

 • Serviciile persoanelor fizice

 • Serviciile adiționale

Cabinetul personal al contribuabilului
      Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii: "Termeni şi condiţii".

Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie, astfel, la autentificarea prin MPass va fi necesar, în mod obligatoriu de acceptat.

Atenţie! Nu este posibilă autentificarea şi înregistrarea ulterioară fără acceptarea Termenilor și condițiilor portalului servicii.sfs.md, măcar o singură dată.

Serviciul „Cabinetul personal al contribuabilului” oferă un şir de facilităţi, unele din acestea sunt:
 • scutirea contribuabilului de a se deplasa la CCR;
 • automatizarea şi simplificarea procesului acordare/modificare/anulare a accesului la serviciile fiscale electronice;
 • programare sau reprogramare contribuabilului la direcţiile de deservire fiscală, individual de catre contribuabil sau de către funcţionarul fiscal;
 • disponibilitatea serviciului 24/24,ce permite contribuabilului să acceseze oricînd;
 • asigurarea rapidităţii de procesare a datelor;
 • optimizarea timpului şi cheltuielilor contribuabilului alocate pentru procesul de raportare către Serviciul Fiscal etc.
      Deținatorii semnăturilor digitale obțin accesul la serviciile fiscale electronice pentru compania administrată conform datelor Registrului Fiscal de Stat, prin intermediul serviciului „Cabinetul personal al contribuabilului”.

Cabinetul personal al contribuabilului” este disponibil pe pagina oficială a Serviciului Fiscal de Stat în partea dreaptă a paginii web, accesînd compartimentul destinat sistemului afișează opțiunea de autentificare, la prima etapă, pentru a obţine accesul la serviciile fiscal electronice, administratorul va aplica semnătura digitală pe „Acordul de conectare la serviciile fiscal electronice”, aprobat prin Ordinul Nr. 125 din 24-02-2020.

La autentificarea inițială în cadrul sistemului, se vor afișa Termenii și condițiile de utilizare, cu care urmează a lua cunoștință și a trece la etapa următoare.

      În pagina următoare, sistemul reflectă numele și prenumele titularului contului de utilizator, în cabinetul căruia are loc autentificarea, la etapa respectivă nu se selectează compania sau rolurile pentru accesarea serviciilor cu statut de persoana juridică. Intrarea în „Cabinetul personal al contribuabilului” este cu statut de persoană fizică, ca cetățean, ulterior din Cabinet deja va fi posibil vizualizarea și accesarea companiilor și rolurilor necesare.

      Pentru mai multe detalii puteți consulta Ghidul de utilizare.

     Deținătorul contului de utilizator pe servicii.fisc.md poate modifica poșta ectronică prin prin accesarea “Cabinetul Contribilului“ pe site-ul www.sfs.md. După indicarea și salvarea adresei de email, va fi necesar accesarea linkului parvenit pe poșta electronică și numai după aceasta e-mailul se va modifica.

Notă! În cazul în care scrisoarea de confirmare nu poate fi identificată în cutia poștală electronică a adresei de e-mail, va fi necesar accesarea opțiunei „Expediere repetată a confirmării”, plasată sub butonul „Modificare”, sau verificarea compartimentului „SPAM” al poștei.

      În SIA „Cabinetul personal al contribuabilului” sunt disponibile urmatoarele roluri:

Rolul de administrator care se oferă doar de către sistem, în mod automatizat, conform datelor parvenite de la IP„Agenția Servicii Publice”, din Registrul de Stat al Unităților de Drept.

      *Rolul respectiv poate fi deținut de către mai mulți administratori și prin urmare, fiecare în mod individual va dispune de posibilitatea gestionării accesului la serviciile fiscale electronice.

Rolul de director care poate fi utilizator autentificat, conducător în entitatea asignată, cu sau fără posibilitatea de gestionare a accesului la funcționalitățile sistemului acordate de administrator.

      *Rolul de direcor îl pot deține un număr nelimitat de utilizatori, în dependență de necesitățile companiei.

Rolul de contabil șef care poate fi utilizator autentificat, din cadrul entității contribuabilului, cu acces la funcționalitățile sistemului acordate de persoanele ierarhic superioare.

      *Rolul respectiv poate fi deținut doar de catre o singura persoană.

Rolul de contabil care poate fi utilizator autentificat, din cadrul entității contribuabilului, cu acces la funcționalitățile sistemului acordate de persoanele ierarhic superioare

      *Rolul de contabil îl pot deține un număr nelimitat de utilizatori, în dependență de necesitățile companiei.

Pentru mai multe detalii puteți consulta "Ghidul de utilizare" aprobat prin "Ordinul Nr. 125 din 24-02-2020".

      Stimaţi utilizatori, având în vedere că ultimele actualizări a aplicației TeamViewer – 11, 12 sau 13, generează dificultăţi la procesul conectării de către specialiștii serviciului asistenţă.

Vă recomandăm să instalaţi versiunea stabilă TeamViewer 15, accesând AICI. sau puteți descărca altă aplicație pentru conectare la distanță AnyDesk accesând AICI.

"Contul curent al contribuabilului"

Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un instrument on-line de vizualizare a datelor referitoare la impozitele şi obligaţiile fiscale, fiecare contribuabil avînd acces la un cont curent propriu, exact şi actualizat.

Prin intermediul acestui serviciu contribuabilul are posibilitatea să vizualizeze informaţia, care până acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali, fără a mai fi necesară deplasarea la organele fiscale teritoriale. Folosind un calculator conectat la internet, direct de acasă sau de la serviciu, la orice oră, contribuabilul îşi pot verifica situaţia curentă a tuturor obligaţiunelor fiscale faţă de Bugetul Public Naţional.
Serviciul „Contul curent al contribuabilului” este accesibil automat pe pagina web - servicii.fisc.md pentru persoanelor fizice, care deţin semnatură electronică.
Funcţionarea stabilă a serviciul poate fi obţinută, utilizînd ultimele versiuni ale browser-elor Mozilla Firefox şi Google Chrome
În cadrul serviciului „Contul Curent al Contribuabilului” sunt oferite 5 rapoarte operative:
 • Raportul CC 01 Contul curent detaliat;
 • Raportul CC 01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii);
 • Raportul CC 02 Contul curent generalizat;
 • Raportul CC 03 Soldul/restul istoric;
 • Raportul CC 19TP - Tranzacţii pasive.

 • Fiecare raport solicitat, include mai mulţi parametri de căutare:
 • după codul fiscal;
 • perioadă de extragere;
 • clasificaţie bugetară;
 • organ fiscal etc...

 • După indicarea parametrilor de căutare, serviciul conţine opţiunea „Generează raportul” , pe care utilizatorul îl poate salva în format PDF, Word , Excel, ultimele două formate oferindu-i şi posibilitatea de efectuare a modificărilor necesare.
  Utilizarea serviciului „Contul curent al contribuabilului” oferă o serie de avantaje, printre care:
  1. Verificarea datoriilor sau supraplăţilor la bugetul de stat, inclusiv cele istorice;
  2. Vizualizarea calculelor descifrate privind majorările de întîrziere în cazul neachitării la timp a obligaţiunii fiscale;
  3. Posibilitatea de accesare a serviciului 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, de acasă, de la birou, de peste hotare, din alte locuri în care există conexiune la internet, fără necesitatea de deplasare la Serviciul Fiscal de Stat.
  "Declaraţie electronică"
  Serviciul „Declaraţie electronică” oferă un şir de facilităţi, unele din acestea sunt:
  • scutirea contribuabilului de a se deplasa la inspectoratul fiscal pentru a prezenta darea de seamă pe suport de hîrtie;
  • automatizarea şi simplificarea procesului de întocmirea a documentelor fiscale de către contribuabil;
  • disponibilitatea serviciului 24/24, fără zile de odihnă, ce permite contribuabilului se acceseze oricînd;
  • asigurarea rapidităţii procesului de procesare a datelor;
  • optimizarea tipului şi cheltuielilor contribuabilului alocate pentru procesul de raportare către Serviciul Fiscal etc.
  Persoana fizică care deţine semnătura electronică, primeşte acces automat la serviciul „Declaraţie electronică” după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare M-Pass și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md.

  Pentru consultarea tarifelor tastaţi AICI (întrebarea 14). Totodată dacă doriți să procuraţi o semnătură electronică de la I.P."CTIF" completați cererea online.
  Procedura se efectuează în baza unei procuri notariale.
  Este posibil , reprezentînd unul din facilităţile acordate de serviciul “Declaraţie electronică”.
  În acest caz persoana fizică trece la alt Serviciu Fiscal de Stat la care se va deservi şi unde respectiv va fi necesar să prezinte "Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit".

  Astfel persoana fizică trebuie să efectueze următoarele acţiuni:
  1. Să expedieze copia buletinului de identitate pe adresa electronică asistenta@fsi.fisc.md , menţionând că doreşte să actualizeze datele privind adresa de domiciliu;
  2. Ulterior să contacteze Centrul de Asistenţă şi Contact , la numărul de tel: 0 8000 1525 în vederea informării despre schimbarea domiciliului şi actualizării profilului.

  Întreprindeţi următoarele acţiuni:
  1. Ştergeţi cookies-urile din browser-ul folosit (cînd vă aflaţi pe o pagină deschisă în browser-ul utilizat (recomandăm să nu fie pagina www.servicii.fisc.md) tastaţi concomitent combinaţia de butoane Ctrl+Shift+Delete de la tastatură. În fereastra apărută confirmaţi ştergerea tuturor cookies-urilor);
  2. Dacă ştergerea cookies-urilor nu va rezolva, încercaţi să accesaţi prin alt browser;
  3. În caz că problema persistă în continuare contactaţi Centru de Asistenţă şi Contact, tel: 022 822222.

  Notă! Întrebarea în cauză se referă utilizatorilor care au acces la serviciul „Declaraţie electronică”.
  La momentul tastării butonului „Salvare”, începe procesul de verificare a datelor. În cazul depistării unor erori în declaraţie(acestea pot fi erori la efectuarea calculelor), serviciul vă avertizează despre aceasta printr-o fereastră informativă şi prin selectarea cîmpurilor corespunzătoare cu culoare roşie. Deja urmează să verificaţi corectitudinea şi să efectuaţi corectările de rigoare.
  Notă! Dacă doriţi să continuaţi salvarea decalraţiei, în pofida avertizării din partea serviciului, Dvs. tastaţi butonul "Ok" în fereastra apărută.
  În statutul declaraţiilor „Noi”, selectaţi declaraţia necesară şi în şirul butoanelor apărute veţi găsi butonul „Semnează”. După tastarea acestui buton veţi fi redirecţionaţi pe pagina serviciului guvernamental MSign în care alegeţi instrumentul de semnare: semnătura mobilă – dacă deţineţi semnătura de la operatorul mobil; semnătura digitală – dacă deţineţi semnătura de la Î.S. "Centrul de Telecomunicaţii Speciale"; semnătura fiscală – dacă deţineţi semnătura de la I.P."CTIF". În continuare introduceţi parola pentru semnătura electronică de autentificare şi tastaţi Ok.
  La selectarea declaraţiei semnate, din şirul de butoane tastaţi „Şterge semnătura”. Pînă la tastarea acestui buton introduceţi semnătura electronică de autentificare.
  În statutul „Semnate”, selectaţi declaraţie şi tastaţi butonul „Trimitere” (butonul apare numai după aplicarea semnăturii).
  Notă! După tastarea butonului „Trimitere”, procesul este automatizat şi ireversibil.
  Cînd declaraţia trece în statutul „Acceptate”, acesteia automat i se atribuie o recipisă.Pentru a vizualiza şi imprima recipisa este necesar să selectaţi declaraţia şi să tastaţi butonul „Afişează recipisa”.
  "Linia fierbinte Timbru de Acciz"
  În conformitate cu prevederile Listei mărfurilor a căror trecere de о singură dată pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice se efectuează fără achitarea drepturilor de import (Anexa la Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), se permite trecerea a unei cantităţi maxime de 2 litri de băuturi alcoolice tari, preconizate pentru consum propriu şi nu pot fi transmise agenţilor economici pentru a fi servite în localuri sau la ceremonii.
  În cazul depistării acestora în localul agentului economic, cel din urmă se sancţionează în baza art. 262 din Codul fiscal.
  În conformitate cu prevederile art. 262 din Codul Fiscal, "Lipsa timbrelor de acciz" la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor "Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile se sancţionează cu amendă de 30000 de lei, în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau depozitează mărfurile fără "Timbre de acciz" sau cu "Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile.
  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", se interzice circulaţia producţiei alcoolice ambalate nemarcate în modul stabilit cu timbru de acciz.
  Prin urmare, folosirea şi/sau stocarea producţiei alcoolice ambalate nemarcate cu timbru de acciz de către contribuabili este interzisă.
  De asemenea, contribuabilii care dispun de subdiviziuni unde se organizează banchete, serbări sau ceremonii urmează să respecte şi să ţină cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică. Potrivit prevederilor pct. 11 din Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007), cantitatea produselor alimentare şi materiei prime se confirmă prin factura de expediţie şi fiscală sau prin act de achiziţie a produselor. Calitatea produselor alimentare şi materiei prime se confirmă prin certificat igienic, veterinar şi certificat de conformitate a calităţii, după caz. Se interzice recepţionarea şi păstrarea mărfurilor fără facturi şi alte documente ce confirmă sursa de livrare a mărfurilor şi calitatea lor. Conform prevederilor pct. 30 din Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, în sala de consum clienţilor li se oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă de meniu şi de lista serviciilor suplimentare, oferite de unitatea în cauză. Meniul şi catalogul (lista) băuturilor alcoolice trebuie să fie semnate de către contabilul şi conducătorul unităţii, în caz contrar persoanelor participante la ceremonie li se încalcă acest drept din motivul că agentul economic prestator de servicii se dezice de băuturile alcoolice ce sunt aduse de persoane fizice, dar care sunt servite de clienţi. De asemenea, conform pct. 5 şi 5.1 din Regulamentul de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică pe categorii (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007), în cadrul unităţilor de alimentaţie publică de categoriile lux, superioară şi de categoria I, servirea produselor, mărfurilor se efectuează exclusiv de către ospătari. Astfel, produsele şi mărfurile servite de ospătarii contribuabilului se califică drept luate la păstrare fără documente de provenienţă şi prin urmare se încalcă prevederile Legii nr. 1100-XIV din 30.06.2000 şi art. 123 alin. (5) din Codul fiscal.
  Reieşind din cele menţionate se interzice acceptarea de către agenţii economici, ce dispun de subdiviziuni unde se organizează banchete, serbări sau ceremonii, a băuturilor alcoolice de la persoane fizice fără timbre de acciz aplicate. În cazul nerespectării acestui fapt se aplică amenda stabilită în art. 262 din Codul fiscal pentru comercializarea şi depozitarea băuturilor alcoolice tari fără timbre de acciz.
     

  Ajutor online

  Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

  ATENȚIE!
  Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

  Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5