Întrebări frecvente

 • Înregistrare

 • Serviciile persoanelor juridice

 • Serviciile persoanelor fizice

 • Serviciile adiționale

"Declarație electronică"
În partea de sus a interfeței portalului www.servicii.fisc.md accesați butonul Înregistrează pentru a parcurge pașii necesari. La momentul înregistrării pe site, atrageţi atenţie la următoarele elemente ( Înregistrează-te acum ):
  "Login", "E-mail" și "Parola". După completarea cîmpurilor date accesați opțiunea Continuă.
 • Atenție: Adresa de e-mail indicată la înregistrare, în mod obligatoriu, trebuie să fie validă, în caz contrar, contul dumneavoastra de utilizator nu va fi posibil de activat!
Conturile înregistrate cu e-mail fictiv sau eronat pot suporta modificări doar la prezentarea actului de identitate original la unul din Centrele de Conectare al Î.S.”Fiscservinform”. După verificarea identității proprietarului contului, specialistul responsabil modifică adresa de e-mail.
Verificaţi corectitudinea completării numelui de utilizator şi parola.
Dacă în continuare persistă această problemă, accesaţi opţiunea Aţi uitat parola? pentru a seta o parolă nouă.
Notă! Setarea parolei prin opţiunea „Aţi uitat parola?” este posibilă numai în cazul indicării la înregistrarea a unui e-mail funcţional.
Prin utilizarea Serviciilor noastre, sunteţi de acord cu prezenţii Termeni şi condiţii. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie. Astfel, la înregistrarea contului de utilizator, la autentificarea pe portal, precum și la autentificarea prin MPass va fi necesar, în mod obligatoriu de acceptat Termenii și condițiile portalului servicii.fisc.md, prin bifarea rubricii respective.
Atenţionare!!! Nu este posibilă autentificarea şi înregistrarea ulterioară fără acceptarea Termenilor și condițiilor portalului servicii.fisc.md, măcar o singură dată.
E-mailul de confirmare ar trebui să fie primit în cateva secunde, dar uneori poate dura câteva minute. Dacă dupa mai multe minute e-mailul înca nu a sosit, este o probabilitate mare sa-l fi scris greșit sau să fie în mapa "Spam".
În caz că nu aţi primit scrisoarea de activare a contului, contactaţi Centrul de Apel, tel: 0 8000 1525.

În legătura cu aprobarea politicii fiscale pentru anul 2017 prin care au fost operate modificări la art.187 alin.2 prim lit. d) și e) care stabilește că începînd cu anul 2017 darea de seamă fiscală se prezintă utilizînd, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică de către:
 • d) Contribuabilii care la situația din 01.01.2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați;
 • e) Pentru perioadele fiscale începînd cu anul 2017 – de către subiecții care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției.


 • 1. Înregistrarea preventivă pe portalul www.servicii.fisc.md, în calitate de utilizator, a persoanelor responsabile de semnarea documentelor fiscale din cadrul entităţii raportoare. Lipsa înregistrărilor duce la imposibilitatea oferirii accesului la serviciile fiscale electronice.
  Totodată dacă doriți să procuraţi o semnătură electronică de la Î.S. ”Fiscservinform” completați cererea online.
  2. Scanarea şi expedierea pe adresa de e-mail certificare@fsi.fisc.md a documentelor enumerate în continuare, originalul cărora va fi prezentat în momentul semnării actelor necesare la oficiul fiscal teritorial:
  • copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile de semnarea documentelor fiscale din cadrul entităţii (conducător şi contabil-şef sau altă persoană împuternicită în modul stabilit);
  • ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducătorul entităţii raportoare, cu aplicarea ştampilei (conducătorul şi contabilul-şef vor fi aceiaşi ca şi în informaţia din SISF);
  • copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entităţii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice şi de a ridica semnătura (în cazul persoanelor ce substituie conducătorul şi/sau contabilul-şef, în cazul altor persoane decît conducătorul şi contabilul-şef, precum şi în cazul prezentării numai a persoanei indicate în ordinul / procura de împuternicire a persoanei responsabile);
  • în scrisoarea expediată cu pachetul de documente obligatoriu menționați adresele de e-mail cu care ați facut înregistrările pe portalul servicii.fisc.md

  Suplimentar la documentele specificate, în caz de necesitate, entitatea raportoare va prezenta Centrului de Certificare, prin adresa electronică certificare@fsi.fisc.md, următoarele documente:
  • copia autentificată a încheierii, hotărîrii / deciziei instanţei de judecată sau a organului de conducere împuternicit, în care sunt stipulate drepturile administratorului (provizoriu, insolvabilităţii, fiduciar) sau lichidatorului (membrului comisiei de lichidare), dacă entitatea raportoare se află în proces de insolvabilitate sau lichidare;
  • copia permisului de şedere şi / sau a certificatului de atribuire a codului fiscal, eliberat de organul fiscal conform art. 163 alin. (7) al Codului fiscal, pentru conducătorul entităţii raportoare care este cetăţean străin sau apatrid;
  • copia extrasului din Registrul de stat al unităţilor de drept /Registrul de stat al persoanelor juridice, eliberat nu mai târziu de 15 (cincisprezece) zile înainte de data prezentării acestuia Operatorului, dacă în SISF lipseşte informaţia privind modificarea persoanei responsabile.

  Conform Ordinului IFPS nr.05 din 03.01.2017 cu privire la modificarea și completarea Ordinului IFPS nr.1223 din 26.08.2014 punctul 6 din Anexa la Ordinul se completează cu litera „a)1 și „a)2 după cum urmează:
  • a)1 copia autentificatã notarial a Deciziei organului de conducere al entităţii raportoare sau al fondatorului(lor) privind numirea unei persoane ce asigură interimatul funcției de conducător al entității raportoare;
  • a)2 prezentarea unei copii din statutul entității raportoare autentificată notarial, în cazul în care în statut este prevăzută funcția de adjunct al conducătorului sau o altă funcție care, în perioada absenței conducătorului (concediu de odihnă, concediu de boală, deplasare de serviciu), are dreptul de al înlocui și/sau are împuternicirea de a semna acte juridice din categoria cărora face parte Acordul-tip de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice, inclusiv însoțită de dovada absenței conducătorului, dacă se referă la dreptul de a înlocui conducătorul entității raportoare.

  În cazul expedierii pachetului de documente incomplet sau depistării neconformităţilor dintre setul de documente prezentat electronic şi informaţia despre înregistrarea Dvs. din SISF, Veţi fi informat telefonic sau prin intermediul poştei electronice de către Centrul de Conectare al Î.S. „Fiscservinform” despre necesitatea prezentării pachetului de documente complet şi/sau înlăturarea cauzelor ce au condiţionat refuzul conectării la serviciile fiscale electronice.
  Important!
  • Accesul la serviciile fiscale se oferă gratuit în baza Acordului de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice pe un termen nelimitat;
  • Pentru utilizarea serviciilor fiscale electronice şi expedierea on-line a dărilor de seamă către organul fiscal, vor fi aplicate semnături electronice eliberate de către instituţiile acreditate în domeniu. Lista operatorilor acreditaţi în domeniu eliberării semnăturilor electronice o puteți vizualiza pe portalul www.fisc.md.

  Dacă aţi expediat toate actele necesare, Centrul de Certificare va asigura completarea şi sigilarea plicului cu dosarul Dvs., care vor fi expediate către Serviciul Fiscal de Stat, prin intermediul poştei speciale. În momentul recepţionării dosarului Dvs., expediat de către Centrul de Certificare al Î.S. „Fiscservinform”, Serviciul Fiscal de Stat Vă va informa despre data şi ora conform cărora trebuie să Vă prezentaţi pentru semnarea actelor juridice.

  Atenţionăm că, la momentul prezentării la Serviciul Fiscal de Stat pentru conectare la servicii electronice fiscale, este necesar să prezentaţi în original documentele specificate, precum și ștampila întreprinderii.

  În rezultat entitatea va semna:
  • Acord de conectare la serviciile fiscale electronice a persoanelor juridice (cu titlu gratuit pe termen nelimitat);
  "Contul curent al contribuabilului"

  Serviciul „Contul curent al contribuabilului” reprezintă un instrument on-line de vizualizare a datelor referitoare la impozitele şi obligaţiile fiscale, fiecare contribuabil avînd acces la un cont curent propriu, exact şi actualizat.

  Prin intermediul acestui serviciu contribuabilul are posibilitatea să vizualizeze informaţia, care până acum era accesibilă doar inspectorilor fiscali, fără a mai fi necesară deplasarea la organele fiscale teritoriale. Folosind un calculator conectat la internet, direct de acasă sau de la serviciu, la orice oră, contribuabilul îşi pot verifica situaţia curentă a tuturor obligaţiunelor fiscale faţă de Bugetul Public Naţional.
  Serviciul „Contul curent al contribuabilului” este accesibil automat pe pagina web - servicii.fisc.md pentru persoanelor juridice, cît şi cele fizice, care au încheiat cu Î.S.”Fiscservinform” un acord de conectare la serviciile electronice fiscale.
  Funcţionarea stabilă a serviciul poate fi obţinută, utilizînd ultimele versiuni ale browser-elor Mozilla Firefox şi Google Chrome
  În cadrul serviciului „Contul Curent al Contribuabilului” sunt oferite 5 rapoarte operative:
 • Raportul CC 01 Contul curent detaliat;
 • Raportul CC 01MI Calculul majorării de întîrziere (penalităţii);
 • Raportul CC 02 Contul curent generalizat;
 • Raportul CC 03 Soldul/restul istoric;
 • Raportul CC 19TP - Tranzacţii pasive.

 • Fiecare raport solicitat, include mai mulţi parametri de căutare:
 • după codul fiscal;
 • perioadă de extragere;
 • clasificaţie bugetară;
 • organ fiscal etc...

 • După indicarea parametrilor de căutare, serviciul conţine opţiunea „Generează raportul” , pe care utilizatorul îl poate salva în format PDF, Word , Excel, ultimele două formate oferindu-i şi posibilitatea de efectuare a modificărilor necesare.
  Utilizarea serviciului „Contul curent al contribuabilului” oferă o serie de avantaje, printre care:
  1. Verificarea datoriilor sau supraplăţilor la bugetul de stat, inclusiv cele istorice;
  2. Vizualizarea calculelor descifrate privind majorările de întîrziere în cazul neachitării la timp a obligaţiunii fiscale;
  3. Posibilitatea de accesare a serviciului 24/24 ore, 7 zile pe săptămînă, de acasă, de la birou, de peste hotare, din alte locuri în care există conexiune la internet, fără necesitatea de deplasare la Serviciul Fiscal de Stat.
  "Declarație electronică"
  Serviciul „Declaraţie electronică” oferă un şir de facilităţi, unele din acestea sunt:
  • scutirea contribuabilului de a se deplasa la inspectoratul fiscal pentru a prezenta darea de seamă pe suport de hîrtie;
  • automatizarea şi simplificarea procesului de întocmirea a documentelor fiscale de către contribuabil;
  • disponibilitatea serviciului 24/24, fără zile de odihnă, ce permite contribuabilului se acceseze oricînd;
  • asigurarea rapidităţii procesului de procesare a datelor;
  • optimizarea tipului şi cheltuielilor contribuabilului alocate pentru procesul de raportare către Serviciul Fiscal etc.
  La moment procedura de conectare la serviciile fiscale elctronice pentru persoane fizice este stopată.
  În proces de ajustare.
  Semnătura electronică de autentificare eliberata persoanelor fizice poate fi utilizată DOAR pentru semnarea „Declaraţiei persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit” (Forma CET08 sau CET15).
  Procedura se efectuează în baza unei procuri notariale.
  Persoana fizică care deţine semnătura mobilă sau semnătură digitală, primeşte acces automat la serviciul „Declaraţie electronică” după autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md prin sistemul de autentificare M-Pass și acceptarea Termenilor și Condițiilor de utilizare a site-lui www.servicii.fisc.md.
  Este posibil , reprezentînd unul din facilităţile acordate de serviciul “Declaraţie electronică”.
  În acest caz persoana fizică trece la alt Serviciu Fiscal de Stat la care se va deservi şi unde respectiv va fi necesar să prezinte "Declaraţia persoanei fizice cu privire la impozitul pe venit" (Forma CET08). Astfel persoana fizică trebuie să efectueze următoarele acţiuni:
  1. Să expedieze copia buletinului de identitate pe adresa electronică asistenta@fsi.fisc.md , menţionând că doreşte să actualizeze datele privind adresa de domiciliu;
  2. Ulterior să contacteze Centrul de Asistenţă şi Contact , la numărul de tel: 0 8000 1525 în vederea informării despre schimbarea domiciliului şi actualizării profilului.
  Întreprindeţi următoarele acţiuni:
  1. Ştergeţi cookies-urile din browser-ul folosit (cînd vă aflaţi pe o pagină deschisă în browser-ul utilizat (recomandăm să nu fie pagina www.servicii.fisc.md) tastaţi concomitent combinaţia de butoane Ctrl+Shift+Delete de la tastatură. În fereastra apărută confirmaţi ştergerea tuturor cookies-urilor);
  2. Dacă ştergerea cookies-urilor nu va rezolva, încercaţi să accesaţi prin alt browser;
  3. În caz că problema persistă în continuare contactaţi Centru de Asistenţă şi Contact, tel: 022-822-222.
  Notă! Întrebarea în cauză se referă utilizatorilor care au acces la serviciul „Declaraţie electronică”.
  La momentul tastării butonului „Salvare”, începe procesul de verificare a datelor. În cazul depistării unor erori în declaraţie(acestea pot fi erori la efectuarea calculelor), serviciul vă avertizează despre aceasta printr-o fereastră informativă şi prin selectarea cîmpurilor corespunzătoare cu culoare roşie. Deja urmează să verificaţi corectitudinea şi să efectuaţi corectările de rigoare.
  Notă! Dacă doriţi să continuaţi salvarea decalraţiei, în pofida avertizării din partea serviciului, Dvs. tastaţi butonul "Ok" în fereastra apărută.
  În statutul declaraţiilor „Noi”, selectaţi declaraţia necesară şi în şirul butoanelor apărute veţi găsi butonul „Semnează”. După tastarea acestui buton veţi fi redirecţionaţi pe pagina serviciului guvernamental MSign în care alegeţi instrumentul de semnare: semnătura mobilă – dacă deţineţi semnătura de la operatorul mobil; semnătura digitală – dacă deţineţi semnătura de la Î.S. "Centrul de Telecomunicaţii Speciale"; semnătura fiscală – dacă deţineţi semnătura de la Î.S. "Fiscservinform". În continuare introduceţi parola pentru semnătura electronică de autentificare şi tastaţi Ok.
  1. Este necesar să fie instalată aplicaţia Java;
  2. Dacă aplicaţia Java este instalată, actualizaţi pînă la ultima versiune existentă;
  3. Antivirusul poate bloca lansarea aplicaţiei Java;
  4. Aveţi restricţii la calculatorul utilizat;
  5. A fost reinstalat sistemul de operare, ca rezultat lipsesc aplicaţiile necesare;
  6. Verificaţi dacă CD-ul cu semnătura electronică de autentificare corespunde profilului din serviciul “Declaraţie electronică”;
  7. În cazul apariţiei ferestrei „Warning Security” în momentul semnării tastaţi butonul “Run”;
  8. Serviciul ”Declaraţie electronică” este recomandat să fie accesat prin intermediul browser-ului Mozilla Firefox versiunea 35;
  9. Semnătura electronică de autentificare a fost copiată în mapă;
  10. În cazul apariţiei mesajului „You’ve specified an invalid password” verificaţi corectitudinea parolei introduse;
  11. Data şi ora de la calculator nu corespunde cu data şi ora curentă;
  12. Nu funcţionează dispozitivul de citire a discurilor (CD-ROM).
  Pentru soluţionare urmează să activaţi modulul Java în browser-ul Dvs., în acest sens parcurgeţi calea:
  meniul „Instrumente” => „Suplimente” => „Module” => „Java ™ Platform SE …” tastaţi butonul „Activare” şi accesaţi serviciul „Declaraţie electronică” pentru semnarea dărilor de seamă.
  Notă! Această cale de activare este disponibilă numai în Mozilla Firefox.
  La selectarea declaraţiei semnate, din şirul de butoane tastaţi „Şterge semnătura”. Pînă la tastarea acestui buton introduceţi semnătura electronică de autentificare.
  În statutul „Semnate”, selectaţi declaraţie şi tastaţi butonul „Trimitere” (butonul apare numai după aplicarea semnăturii).
  Notă! După tastarea butonului „Trimitere”, procesul este automatizat şi ireversibil.
  Cînd declaraţia trece în statutul „Acceptate”, acesteia automat i se atribuie o recipisă.Pentru a vizualiza şi imprima recipisa este necesar să selectaţi declaraţia şi să tastaţi butonul „Afişează recipisa”.
  "Linia fierbinte Timbru de Acciz"
  În conformitate cu prevederile Listei mărfurilor a căror trecere de о singură dată pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice se efectuează fără achitarea drepturilor de import (Anexa la Legea nr. 1569 din 20.12.2002 cu privire la modul de introducere şi scoatere a bunurilor de pe teritoriul Republicii Moldova de către persoane fizice), se permite trecerea a unei cantităţi maxime de 2 litri de băuturi alcoolice tari, preconizate pentru consum propriu şi nu pot fi transmise agenţilor economici pentru a fi servite în localuri sau la ceremonii.
  În cazul depistării acestora în localul agentului economic, cel din urmă se sancţionează în baza art. 262 din Codul fiscal.
  În conformitate cu prevederile art. 262 din Codul Fiscal, "Lipsa "Timbrelor de acciz" la mărfurile supuse accizelor pasibile de marcare obligatorie sau utilizarea unor "Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile se sancţionează cu amendă de 30000 de lei, în cazul în care contribuabilul comercializează, transportă sau depozitează mărfurile fără "Timbre de acciz" sau cu "Timbre de acciz" falsificate ori nevalabile.
  În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1100-XIV din 30.06.2000 „Cu privire la fabricarea şi circulaţia alcoolului etilic şi a producţiei alcoolice", se interzice circulaţia producţiei alcoolice ambalate nemarcate în modul stabilit cu timbru de acciz.
  Prin urmare, folosirea şi/sau stocarea producţiei alcoolice ambalate nemarcate cu timbru de acciz de către contribuabili este interzisă.
  De asemenea, contribuabilii care dispun de subdiviziuni unde se organizează banchete, serbări sau ceremonii urmează să respecte şi să ţină cont de prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007 cu privire la prestarea serviciilor de alimentaţie publică. Potrivit prevederilor pct. 11 din Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007), cantitatea produselor alimentare şi materiei prime se confirmă prin factura de expediţie şi fiscală sau prin act de achiziţie a produselor. Calitatea produselor alimentare şi materiei prime se confirmă prin certificat igienic, veterinar şi certificat de conformitate a calităţii, după caz. Se interzice recepţionarea şi păstrarea mărfurilor fără facturi şi alte documente ce confirmă sursa de livrare a mărfurilor şi calitatea lor. Conform prevederilor pct. 30 din Regulile specifice de prestare a serviciilor de alimentaţie publică, în sala de consum clienţilor li se oferă posibilitatea de a lua cunoştinţă de meniu şi de lista serviciilor suplimentare, oferite de unitatea în cauză. Meniul şi catalogul (lista) băuturilor alcoolice trebuie să fie semnate de către contabilul şi conducătorul unităţii, în caz contrar persoanelor participante la ceremonie li se încalcă acest drept din motivul că agentul economic prestator de servicii se dezice de băuturile alcoolice ce sunt aduse de persoane fizice, dar care sunt servite de clienţi. De asemenea, conform pct. 5 şi 5.1 din Regulamentul de clasificare a unităţilor de alimentaţie publică pe categorii (Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 08.11.2007), în cadrul unităţilor de alimentaţie publică de categoriile lux, superioară şi de categoria I, servirea produselor, mărfurilor se efectuează exclusiv de către ospătari. Astfel, produsele şi mărfurile servite de ospătarii contribuabilului se califică drept luate la păstrare fără documente de provenienţă şi prin urmare se încalcă prevederile Legii nr. 1100-XIV din 30.06.2000 şi art. 123 alin. (5) din Codul fiscal.
  Reieşind din cele menţionate se interzice acceptarea de către agenţii economici, ce dispun de subdiviziuni unde se organizează banchete, serbări sau ceremonii, a băuturilor alcoolice de la persoane fizice fără timbre de acciz aplicate. În cazul nerespectării acestui fapt se aplică amenda stabilită în art. 262 din Codul fiscal pentru comercializarea şi depozitarea băuturilor alcoolice tari fără timbre de acciz.
     

  Ajutor online

  Operatorii „Skype” vă răspund la orice întrebare privind serviciile electronice fiscale, de la ora 8ºº pînă la 17ºº de luni – vineri.

  ATENȚIE!
  Consultarea se efectuează doar prin mesagerie scrisă.

  Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5 Operator 6