Persoane juridice

Scopul principal al serviciilor oferite constă în simplificarea procesului de raportare fiscală şi asigurarea accesului direct la servicii de informare din domeniul fiscal. Întreprinderea acordă servicii de instruire şi consultanţă privind implementarea şi utilizarea serviciilor electronice fiscale, integrarea serviciilor prestate cu programele de evidenţă contabilă, înregistrarea şi eliberarea certificatelor de chei publice, realizarea serviciilor complexe de dezvoltare şi administrare a bazelor de date, cît şi a programelor soft. În acest context, persoanelor juridice le sînt oferite următoarele servicii:

„Declarație electronică”
Serviciul „Declaraţie electronică” reprezintă un instrument eficient de creare, verificare şi transmitere a rapoartelor fiscale prin intermediul reţelei internet de către agenţii economici, cu aplicarea semnăturilor electronice eliberate de centrele acreditate în domeniu. De asemenea, oferă posibilitatea de a importa rapoartele fiscale pregătite preventiv în programele de evidenţă contabilă a contribuabililor (accesează modulul ”Convertor Declaraţie electronică”). Pentru înregistrarea la serviciu parcurgeţi următorii pași.
„Declarație rapidă”
Serviciul reprezintă o metodă automatizată de creare, verificare şi imprimare a declaraţiilor fiscale, prin aplicarea codului de bare bidimensional ce criptează datele introduse la etapa depunerii declaraţiilor fiscale respective, la organul fiscal. Totodată, contribuabilii vor avea posibilitatea în urma integrării serviciului cu programele de contabilizare, să importe declaraţiile în modulul de program de raportare rapidă. Aici puteți vizualiza prezentarea serviciului „Declarație rapidă” în lucru şi ghidul utilizatorului. Pentru a utiliza serviciul parcurgeți următorii pași.
„Colectarea informaţiilor din sursele indirecte”
Serviciul asigură colectarea informaţiei de la sursele indirecte către Serviciul Fiscal de Stat.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„e-Factura”
Serviciul reprezintă o soluție informatică destinată agenților economici din RM pentru crearea, redactarea, semnarea digitala şi circulația electronică a facturilor și facturilor fiscale.
„Contul curent al contribuabilului”
„Contul curent al contribuabilului” permite accesarea on-line a informaţiilor despre obligaţiile fiscale ale contribuabilului, precum şi verificarea statutului curent al tuturor restanţelor sau supraplăţilor la Bugetul Public Național. Situaţia fiscală poate fi vizualizată pe diferite clasificaţii bugetare, pe diferite subdiviziuni ale companiei, soldurile istorice şi descifrarea calculului majorării de întârziere.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Comanda on-line a formularelor tipizate”
Serviciul permite solicitarea cantităţii necesare de formulare tipizate de la distanţă, printr-un click şi presupune o singură deplasare la punctul de eliberare a formularelor tipizate.
Prin intermediul acestui sistem contribuabilii au posibilitatea de a completa, semna şi transmite Serviciului Fiscal de Stat comanda privind numărul necesar de documente primare; de a vizualiza informaţia transmisă; recepţiona recipisa şi bonul de plată. Concomitent serviciul oferă funcţionarilor fiscali posibilitatea de a crea lista şi graficul de prezentare a agenţilor economici la oficiile de eliberare a formularelor. În acest mod, contribuabilii care vor comanda on-line formulare tipizate vor fi înştiinţaţi despre data, ora şi locul unde vor fi eliberate documentele necesare.
Sistemul poate fi accesat de toţi agenţii economici din Republica Moldova, care deţin semnături electronice de autentificare eliberate de către centrul de certificare al Î.S ,,Fiscservinform” sau semnături digitală eliberată de un centru de certificare acreditat şi sunt înregistraţi pe portalul servicii.fisc.md.
Aici puteți vizualiza prezentarea serviciului „Comanda on-line a formularelor tipizate” în lucru şi ghidul utilizatorului.
„Acces avansat la informaţii despre contribuabil”
Serviciul oferă posibilitatea căutării avansate (după diverşi parametri) a informaţiilor despre denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), genurile de activitate, date despre subdiviziuni, date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Diseminare mesaje”nou
Sistemul dat reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a Serviciul Fiscal de Stat cu contribuabilii (persoane fizice/juridice) şi urmăreşte cu prioritate automatizarea procesului de informare a contribuabililor cu diverse subiecte de interes la care aceştia sunt abonaţi.
Acest instrument permite crearea mesajelor informaţionale şi stabilirea criteriilor pentru expedierea lor ulterioară.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„e-Cerere”nou
Sistemul dat reprezintă metoda electronică de comunicare oficială a contribuabililor (persoane fizice / juridice) cu Serviciul Fiscal de Stat care urmărește cu prioritate automatizarea procesului de eliberare a certificatelor fiscale.
Acest instrument permite prelucrarea electronică a cererilor depuse de contribuabili și eliberarea certificatelor de către Serviciul Fiscal de Stat cu utilizarea semnăturii electronice.
Aici puteți vizualiza și descărca ghidul de utilizare pentru gestionarea plătitorilor T.V.A. și ghidul de utilizare pentru gestionareasubdiviziunilor din cadrul Sistemului Informațional Automatizat „e-Cerere”
„Descarcă formulare”
Serviciul oferă posibilitatea de descărcare a formularelor necesare pentru prezentarea declaraţiei fiscale. Formele declaraţiilor sunt permanent actualizate şi simplu de accesat. Totodată, există posibilitatea vizualizării instrucţiunilor pentru completarea formularelor fiscale. Toate formulare sunt în format PDF/XLS şi pot fi uşor accesate şi imprimate.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Informații despre contribuabil”
Toţi agenţii economici înregistraţi pe teritoriul Republicii Moldova trebuie să dispună de informaţii despre identitatea întreprinderii, care includ: codul fiscal, denumirea întreprinderii, forma organizatorico-juridică, etc. La accesarea acestui serviciu şi după introducerea codului fiscal al întreprinderii în spaţiul liber, este posibilă verificarea informaţiilor despre contribuabil. În rezultat, solicitantul obţine: denumirea întreprinderii, abrevierea, forma organizatorico – juridică, statutul întreprinderii (activ sau inactiv), date cu privire la T.V.A., date cu privire la accize.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Verificarea facturii fiscale”
Serviciul permite verificarea apartenenţei facturii fiscale prin introducerea codului fiscal al întreprinderii, seriei şi numărului facturii. Ca rezultat, solicitantul poate verifica dacă o anumită factură fiscală aparţine sau nu întreprinderii emitente.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Calendarul fiscal extins”
Serviciul permite obţinerea rapidă a tuturor notificărilor din cadrul calendarului fiscal. Acesta poate fi setat în aşa mod, încît toate evenimentele importante să fie remise pe adresa electronică a utilizatorului sau să fie înscrise în serviciul RSS. Astfel, utilizatorul are posibilitatea de vizualizare rapidă a unor termeni importanţi pentru raportarea fiscală.

Serviciul accesibil ре portalul www.sfs.md

„Convertor Declaraţie electronică”
Contribuabilii utilizează diverse programe de evidenţă contabilă, precum: „1C”, „Wizcount”, „Acounting”, „Saga – C”, „Nibocont” etc. Astfel, „Convertorul Declaraţie electronică”.” reprezintă o metodă de importare a datelor pregătite în prealabil din programele contabile şi are drept scop facilitarea procesului de interacţiune a acestor programe cu serviciul ”Declarație electronică”. Formatul utilizat în cadrul importului datelor în serviciul ”Declarație electronică” este XML - Extensible Markup Language - care reprezintă un sistem extensibil de marcare. Pentru a efectua exportul datelor din programele contabile este necesar ca, contribuabilul să dispună de aplicaţia MS Office şi anume programul Excel. Pentru utilizarea modulului parcurgeți următorii pași.
„Convertor Declaraţie rapidă”
Serviciul oferă posibilitatea importului datelor din programele personale de evidenţă contabilă a contribuabililor. Convertorul este modelat pentru toate programele de evidenţă contabilă, bazându-se pe convertirea datelor din formatul XLS în formatul XML, fapt ce permite economisirea timpului şi resurselor contribuabilului. La fel, a fost integrată opţiunea de reînnoire automată a tuturor formelor fiscale de pe serverul Serviciului Fiscal, ceea ce permite întreţinerea bazei de date a formularelor fiscale într-o stare permanent actualizată.

Pașii serviciului „Declarație electronică”

 1. Vă înregistraţi preventiv pe site-ul https://servicii.fisc.md(Înregistrează-te acum);

 2. După finisarea procedurii de înregistrare, pe poşta electronică indicată veţi primi o scrisoare care va conţine link-ul pentru activarea contului de utilizator;

 3. Vă programați de sine stătător în profilul DVS sau contactați Serviciul asistență clienți la numărul de telefon (022) 822-222, pentru programare;

 4. În baza programării, la data şi ora stabilită vă prezentaţi la unul din centrele de conectare ale Operatorului, avînd originalele şi copiile documentelor necesare pentru semnarea Acodrului/Contractului de conectare la serviciile fiscale electronice. Pentru subiecţilor impunerii TVA (art. 187 alin.21) conectarea la toate serviciile fiscale electronice este cu titlul gratuit, pentru neplătitorii de TVA serviciul este contra plată.

Pașii serviciului „Declarație rapidă”

 1. Accesaţi site-ul https://servicii.fisc.md şi vă înregistraţi în calitate de utilizator a site- lui

 2. Accesaţi serviciul „Declaraţie rapidă” şi descărcaţi serviciul sau îl primiţi pe suport magnetic (CD) şi instalaţi pe staţia de lucru

 3. Selectaţi documentul fiscal necesar, îl completaţi, după ce documentul este tipărit pe suport de hîrtie cu bar-cod şi îl prezentaţi la Inspectoratul fiscal de stat

 4. Pentru utilizare corectă a serviciului, vizionați Ghidul de utilizator

Pașii convertorului „Declarație electronică”

 1. Descărcaţi modulul "FiscXMLConverter" de creare a formatului XML, care apoi se integrează în MS Excel

 2. Descărcaţi șabloanele XML

  Instrucţiunea de îndeplinirea formei IRV09
  Instrucţiunea de îndeplinirea formei PSV
  Instrucţiunea de îndeplinirea formei TAT07
  Instrucţiunea de îndeplinirea formei TVA 06
  Instrucţiunea de îndeplinirea formei TVAFACT
  Instrucţiunea pentru crearea sabloanelor

 3. În programă de evidență contabilă – să întocmește raportul care se salvează în formatul XLS (formatul MS Excel)

 4. În programă MS Excel – se deschide raportul salvat în formatul XLS. În meniul de instrumente se alege șablonul raportului și se salvează în formă XML

 5. În serviciul ”Declarație electronică” – se alege opțiune ”Încarcă XML” și se încarcă formă salvată

 6. Raportul apare în formă întocmită drept în serviciul ”Declarație electronică”

Pentru o utilizare, instalarea sau dezinstalarea corectă a modulului, vedeți ghid de utilizare. În caz dacă aveți probleme cu ”Convertorul” adresați-vă la ”Centru de asistență și contact” pe nr. de telefon (022) 822-222 sau pe e-mail: asistenta@fsi.fisc.md

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5