Autorități publice

Portalul serviciilor electronice fiscale – servicii.fisc.md reprezintă un oficiu virtual creat pe baza unor tehnologii moderne. Această pagină web include o serie de servicii electronice nu doar pentru persoanele fizice/juridice, ci şi pentru autorităţile publice, menite să asigure accesul direct la cele de informare din domeniul fiscal. Utilizarea lor de către reprezentanţii instituţiilor publice deschid noi posibilităţi de asigurare calitativă şi operativă a procedurilor de administrare publică, precum şi de susţinere a e-transformărilor care au loc în Republica Moldova.

Pagina internă a SFS– intern.sfs.md
Scopul paginii constituie asigurarea colaboratorilor instituţiei cu servicii, instrumente şi resurse comune de lucru. Accesul autorităţilor publice la această pagină simplifică unele proceduri şi le oferă posibilitatea de a obţine informaţie comasată pe un singur portal. Astfel, pagina internă a SFS oferă următoarele resurse de lucru: resursă informaţională de publicare, versionare şi schimb de documente într-un loc unic, bine organizat şi accesibil tuturor reprezentanţilor autorităţilor publice; instrument de afişare a anunţurilor şi evenimentelor importante; instrument de vizualizare a activităţilor, primirea şi expedierea sarcinilor pentru funcţionarii departamentelor şi secţiilor interne; instrument de descărcare a unui registru unic de contacte, instrument de discuţie în baza unor teme, precum şi un instrument de interacţiune cu alte resurse.
Sistemul informațional automatizat „Cadastrul fiscal 2.0”
Constituie un sistem informaţional specializat ce asigură recepţionarea, stocarea, calcularea impozitelor şi a penalităţilor, generarea avizelor, raportarea şi monitorizarea procesului de impozitare a bunurilor imobile din Republica Moldova.
Sistemul informațional automatizat „Stingerea obligațiilor fiscal prin intermediul SCITL 2.0”
SIA „Stingerea obligațiilor fiscale prin intermediul SCITL” vers. 2, este un serviciu electronic destinat perceptorilor fiscali din cadrul primăriilor RM, cu scopul de a efectua calcule în scopul impozitării taxelor și impozitelor locale neevaluate.
SIA „Intrare Autorizată”
La introducerea unui login şi a unei parole de acces, autorităţile publice pot utiliza SIA „Intrare autorizată” de pe pagina web http://reports.fisc.md. Acesta reprezintă un sistem de raportare, vizualizare, interogare şi analiză în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, care oferă posibilitatea de generare a unui şir de rapoarte predefinite. Totodată, sistemul de rapoarte online “Intrare autorizată” oferă un nivel înalt de securitate la utilizarea resurselor informaţionale ale Serviciului Fiscal de Stat atît prin criptarea informaţiei din Sistemul Informaţional al Serviciului Fiscal de Stat, cît şi prin restricţionarea accesului utilizatorilor conform drepturilor prestabilite. De asemenea, sistemul permite şi monitorizarea acţiunilor tuturor utilizatorilor, folosind un şir de rapoarte de audit predefinite.
SIA „RSCAPA”
Sistemul permite evidenţa şi eliberarea timbrelor de acciz, a agenţilor economici care le procură de la Î.S.”Fiscservinform”, precum şi evidenţa certificatelor de conformitate a producţiei alcoolice. Prin intermediul serviciului nominalizat, reprezentanţii autorităţilor publice au posibilitatea să vizualizeze aceste date.

Ajutor online

Puteți contacta unul dintre operatorii Skype prin internet, de la 8º la 17º de luni până vineri.

ATENȚIE!
Consultarea se realizează numai în scris.

Operator 1 Operator 2 Operator 3 Operator 4 Operator 5